Home > Svensk KPI, USA-detaljhandel och industridata i veckan

Svensk KPI, USA-detaljhandel och industridata i veckan

Kommande vecka är något lugnare vad gäller makrohändelser, men innehåller ändå bland annat svensk KPI, facit på julhandeln i USA och en del industridata.

På måndagen publicerar SCB småhuspriser för december, vilket följs upp av Mäklarstatistik/Valueguard på torsdagen. Bopriserna visar ännu inga tecken på att vika ned och generellt har bostadsrätterna haft en starkare utveckling än villorna.

På tisdagen kommer svensk KPI, som väntas ha sjunkit 0,1 procent i årstakt, medan KPIF-inflationen (exklusive räntor) väntas uppgå till 0,6 procent.
Bolåneräntor, kläder och el väntas ha dragit ned KPI i december, medan paketresor drar i andra i riktningen.

Inflationen i oktober och november överraskade på nedsidan, med ett ”prognosfel” för Riksbanken på 0,4 procentenheter för båda månaderna (KPIF). Det fick Riksbanken att sänka räntan i december och dra ned inflationsbanan.

”Vi räknar med en fortsatt dämpad prisutveckling bland annat i spåren av sjunkande elpriser. Men i stort sett så bedöms inflationen hamna nära Riksbankens senaste prognos och väntas därför inte ha något större bäring på riksbanksförväntningarna”, skriver Swedbank i ett marknadsbrev.

Tisdagen bjuder även på brittisk KPI, där inflationstakten antas ligga kvar på 2,1 procent.

Från euroområdet kommer industriproduktionen i november. Commerzbank spår en uppgång med 1,5 procent, något under konsensus på 1,6 procent i Bloomberg News prognosenkät.

”Industriproduktionen i euroområdet i november kommer att vara en viktig signal för styrkan i den ekonomiska tillväxten under sista kvartalet 2013. Enligt vår uppfattning väntas industrin mer än ha kompenserat för nedgången i oktober”, skriver Commerzbank i ett marknadsbrev.

Från USA kommer detaljhandeln i december, som väntas ha ökat med 0,1 procent från föregående månad.

Credit Suisse tror på en uppgång med 0,3 procent under månaden och +0,6 procent exklusive bilar.

”Den totala detaljhandelsförsäljningen bromsade troligen in förra månaden, då fordonsförsäljningen i december sjönk efter en stark novemberförsäljning.
Försäljningen exklusive bilar gick bättre, och anekdotiska bevis pekar mot en stark avslutning av helghandeln”, skriver Credit Suisse i ett marknadsbrev.

Bensin bör ge en prisrelaterad begränsad uppgång, och försäljningen i livsmedelsbutiker bör återhämta sig efter två månaders nedgångar. Privatkonsumtionen (PCE) går mot en ökning med 3,5 procent i beräknad årstakt fjärde kvartalet, enligt Credit Suisse.

Enligt ICSC steg detaljhandeln totalt under helgsäsongen, november-december, med 3,0 procent i årstakt, vilket var ett uppsving från +1,8 procent under 2012.

På onsdagens agenda står för svensk del årets första partiledardebatt inför ”supervalåret” 2014.

Från USA kommer Empire Manufacturing index, som väntas ha stigit till 3,00 från 0,98, och Beige Book, Federal Reserves regionala konjunkturrapport som är ett underlag för nästa FOMC-möte den 28-29 januari. Det blir det sista med Ben Bernanke vid chefsrodret och frågan är om Fed fortsätter med den minskning av tillgångsköpen (tapering) som inleddes i december.

På torsdagen kommer KPI från USA, som väntas ha ökat med 0,3 procent från föregående månad. Inflationstakten spås ha stigit till 1,5 procent från 1,2 procent i november, medan kärninflationen väntas ligga kvar på 1,7 procent.

Från USA kommer även Philadelphia Fed index för januari, med en väntad uppgång till 8,7 från 6,4 föregående månad.

På fredagen kommer industriproduktion i USA i december, som spås ha ökat med 0,3 procent, och preliminärt Michiganindex för januari, som antas ha stigit till 83,2 från 82,5.

Dessutom kommer bostadsbyggandet för december, som antas ha sjunkit 9,3 procent från föregående månad.

Unicredit tror att byggaktiviteten troligen tog en andhämtningspaus i december. Bostadsbyggandet väntas ha sjunkit tillbaka till en årstakt på 980.000, efter en kraftig uppgång med 22,7 procent till 1.091.000 i november. Byggloven, den ledande indikatorn, väntas ha minskat med 1,7 procent.

”Trots den tekniska tillbakagången så förblir såväl bostadsbyggandet som byggloven fortsatt på en solid uppåtgående trend, vilket pekar mot fortsatt förbättring i aktiviteten i byggsektorn kommande kvartal”, skriver Unicredit i ett marknadsbrev.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto