Home > ”Svenska ekonomin kommer att stiga i slutet av 2013” – Swedbank

”Svenska ekonomin kommer att stiga i slutet av 2013” – Swedbank

Den svenska ekonomin kommer att stiga i slutet av 2013, efter ett svagare första halvår, och utvecklingen håller i sig under 2014. Inhemsk efterfrågan stöds av hushållens starka balansräkningar och av en expansiv finanspolitik.

Det skriver Swedbank i sin konjunkturprognos på onsdagen.

”Den ihållande förbättringen av arbetsmarknaden i Sverige är en indikation på den underliggande styrkan i svensk ekonomi. Vi förväntar oss att arbetslösheten fortsätter att sjunka och når en genomsnittlig nivå på 7,3 procent under 2015”, säger Knut Hallberg, senior makroanalytiker på Swedbank, i en kommentar.

BNP i Sverige väntas öka med 1,1 procent i år, 3,1 procent 2014 och 3,1 procent 2015, icke kalenderkorrigerat. I föregående prognos, i augusti, väntades en BNP-tillväxt på 1,6 procent 2013 och 3,1 procent 2014.

Riksbankens reporänta väntas ligga på 1,00 procent i slutet av 2013, 1,50 procent i slutet av 2014 och 2,25 procent i slutet av 2015.

Anna Felländer, tillförordnad chefekonom, konstaterar att Riksbanken står inför ett dilemma nästa år att balansera effekterna på den svenska kronan från en mer expansiv penningpolitik med fortsatta prisuppgångar på den inhemska bomarknaden.

”Dessutom är effekterna av makrotillsynen fortfarande osäkra. Vi förväntar oss dock att Riksbanken börjar höja styrräntan under hösten 2014, något senare än vad vi prognostiserade i augusti”, säger hon.

Swedbank räknar med att den svenska exporten tar fart under 2014 och 2015 i takt med att den globala konjunkturen stärks, och då framförallt efterfrågan på insatsvaror och investeringsvaror väntas öka.

Tjänstexporten väntas samtidigt fortsätta att öka i betydelse samtidigt som industrins konkurrenskraft förbättras av högre produktivitet och en svagare krona.

Låga räntor, stigande inkomster, högre bostadspriser och en tilltagande bostadsbrist spås lyfta bostadsinvesteringarna, samtidigt som uppreviderade produktionsplaner ökar behovet av nyinvesteringar. Däremot begränsas industrins investeringar av lågt kapacitetsutnyttjande och låg produktionsnivå.

Swedbank-ekonomerna noterar vidare att de framåtblickande indikatorerna håller på att förbättras, vilket bland annat syns i att antalet varsel sjunkit, att antalet nyanmälda lediga platser hålls uppe och att företagens anställningsplaner har förbättrats enligt PMI och KI-barometern.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto