Home > Svenska ekonomin överraskande stark och prognoserna pekar fortsatt uppåt i Nordeas konjunkturprognos.

Svenska ekonomin överraskande stark och prognoserna pekar fortsatt uppåt i Nordeas konjunkturprognos.

Tillväxten i den svenska ekonomin är överraskande stark och prognoserna pekar fortsatt uppåt. Arbetsmarknaden fortsätter att förbättras. Trots det blir löneökningarna låga i ett historiskt perspektiv.

Det skriver Nordea i sin konjunkturprognos på tisdagen.

Sveriges BNP väntas öka med 2,8 procent i år, 2,2 procent 2018.

I en prognos i december räknade Nordea med en BNP-tillväxt på 2,1 procent i år och 1,9 procent nästa år.

Kalenderkorrigerat väntas en BNP-tillväxt på 3,0 procent i år och 2,3 procent nästa år.

”Den globala konjunkturuppgången skapar förutsättningar för en återhämtning av den svenska exporten, vilken har tyngts av en dämpad efterfrågan allt sedan finanskrisen”, säger Nordeas chefekonom Annika Winsth.

Den inhemska efterfrågan fortsätter enligt Nordeas prognoser att växa i god takt, om än något långsammare än vad banken räknat med i tidigare prognoser.

”Givet de mycket gynnsamma förutsättningarna skulle utvecklingen i den inhemska ekonomin kunna vara betydligt starkare. Till exempel är hushållens sparande rekordhögt vilket påverkar konsumtionen negativt”, säger Annika Winsth.

Trots hög tillväxt och stark utveckling av arbetsmarknaden så revideras prognosen för löneutvecklingen ned. Den förhållandevis dämpade löneutvecklingen bidrar till att det inhemska inflationstrycket förblir lågt under hela prognosperioden.

Riksbankens utmaning att nå inflationsmålet består och den första räntehöjningen dröjer till andra halvåret 2018, enligt Nordea.

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
ECB
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto