Home > Svenska ekonomin står sig överraskande stark

Svenska ekonomin står sig överraskande stark

Det skriver SBAB-ekonomerna i en konjunkturprognos som presenterades på fredagen.

SBAB räknar med att Sveriges BNP ökar med 1,4 procent i år och 2,1 procent år 2013. I sin senaste prognos, i juni, spådde SBAB att BNP skulle öka 0,6 procent i år och 2,2 procent år 2013.

SBAB antar att Riksbankens styrränta ligger på 1,25 procent i slutet av 2012 och 1,50 procent i slutet av 2013. I slutet av 2014 antas Riksbanken ha höjt styrräntan till 2,50 procent.

SBAB tror att den senaste tidens starka konjunktursignaler och hushållens höga skuldsättning avhåller

Riksbanken från att sänka styrräntan i september.

Senare under hösten, sannolikt i oktober, bör dock den starka kronan, den svaga omvärldskonjunkturen och den fortsatta oron och osäkerheten kring eurokrisen medföra att styrräntan sänks. Sedan dröjer det, enligt SBAB, till slutet av nästa år innan det är dags att justera räntan uppåt. Kortsiktigt kan långa räntor ligga kvar kring dagens låga nivåer, men på längre sikt, när oron och osäkerheten lagt sig, bör de stiga ordentligt.

Inflationstrycket fortsätter att vara lågt, både faktisk och underliggande inflation väntas ligga under eller kring inflationsmålet på 2 procent.

Arbetsmarknaden väntas klara lågkonjunkturen förhållandevis bra, antalet sysselsatta fortsätter öka, men i låg takt, och arbetslösheten håller sig kring 7,5 procent i genomsnitt, spår SBAB:s ekonomer.

”Den svenska ekonomin är i en lågkonjunktur men utvecklingen ser ut att bli bättre än vad många tidigare befarat. Starka offentliga finanser, starka banker, låg inflation och låga räntor är några av de faktorer som gynnar oss”, säger Tor Borg, chefekonom på SBAB, i en kommentar.

Prognoser (årlig procentuell förändring respektive procent)		

            2012 2013		
BNP           1,4  2,1		
KPI           1,2  1,5		
Öppen arbetslöshet   7,6  7,7		
Hushållens konsumtion  1,5  2,0		

Föregående prognos (juni)		

            2012 2013		
BNP           0,6  2,2		
KPI           1,3  1,5		
Öppen arbetslöshet   7,7  7,9		
Hushållens konsumtion  1,7  2,0

Av: Direkt

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt coin news

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.