Home > Svenska kronan stärktes kraftigt på BNP-siffror

Svenska kronan stärktes kraftigt på BNP-siffror

Kronan har under förmiddagen stärkts efter en rejäl positiv BNP-överraskning, medan euron stärkts av ett högre KPI-utfall än väntat. Räntorna är överlag upp.

Sveriges BNP steg 3,1 procent under fjärde kvartalet, jämfört med motsvarande kvartal 2012. Jämfört med föregående kvartal steg BNP 1,7 procent. Det var klartm över väntade +1,3 respektive +0,7 procent i SME Direkts prognosenkät och den högsta tillväxttakten sedan tredje kvartalet 2011.

Analytiker noterade överlag att komponenterna kanske inte var lika imponerande som det totala utfallet, men att det visar på bra fart i ekonomin och ställer Riksbanken inför en del bryderier.

Andreas Wallström på Nordea konstaterar att BNP-utfallet var ”genuint starkt”.

”Privatkonsumtionen fortsatte öka i god takt, exporten vände faktiskt upp och lageruppbyggnaden var som väntat ganska hög, men vi ser inte det som problem utan snarare som en indikator på att aktiviteten i ekonomin är ganska hög”, säger han till Nyhetsbyrån Direkt.

Detta minskar markant sannolikheten för en sänkning i april.

”Det är dock fortfarande för tidigt att utesluta en sänkning eftersom inflationen är mycket i fokus nu och vi hinner få en inflationssiffra till innan april. Den blir avgörande enligt mig”, säger Andreas Wallström.

Swedbank noterar att produktiviteten ökade betydligt. För helåret 2013 ökade BNP med 1,5 procent medan Riksbankens prognos var 0,9 procent, och produktiviteten är mycket högre än i Riksbankens prognos.

Totalt sett visar utfallet på en ekonomisk styrka och bra momentum in på 2014. Men komponenterna visar inte nödvändigtvis på högre inflationstryck. Mycket stark produktivitetstillväxt minskar enhetsarbetskostnaderna.

”Riksbanken kommer att stå inför utmaningar då de behöver väga högre tillväxt mot fortsatt lågt inflationstryck. Sammantaget förväntar vi oss att Riksbanken förblir duvaktiga men inte sänka reporäntan i april”, skriver Swedbank i en kommentar.

Riksbankens prognos var en BNP-ökning på 0,6 procent fjärde kvartalet jämfört med föregående kvartal och 1,1 procent i årstakt.

Det starka BNP-utfallet till trots kommer inflationen vara i fortsatt fokus inför nästa direktionsmöte, den 8 april.

På valutamarknaden föll USD/SEK kraftigt på fredagen när svenska kronan stärktes mot den amerikanska dollarn. Valutaparet har den senaste tiden varit svårhandlat inom ramen för en triangelformation, men priset ser nu ut att bryta ner från formationen vilket skulle indikera en fortsatt förstärkning av kronan.

USD/SEK
USD/SEK

Av: Direkt/Tradingportalen

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto