Home > Svenska kursraketer gör riktade nyemissioner

Svenska kursraketer gör riktade nyemissioner

Omsusade Fingerprint Cards och det hajpade 3d-printingbolaget Acram meddelade på måndagen att de genomför riktade nyemissioner.

Prenumerera kostnadsfritt på Tradingportalens analyser.

Fingerprint Cards genomför en riktad nyemission till internationella institutionella investerare och kvalificerade investerare i Sverige. De nya B-aktierna kommer att tas upp till handel på NASDAQ OMX Stockholm när de har emitterats och registrerats.

Likviden från den riktade nyemissionen avses att finansiera bolagets vidare utveckling samt användas i bolagets löpande verksamhet, heter det. Den riktade nyemissionen förutsätter bland annat att bolagets styrelse beslutar att emittera nya aktier med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2013.

Vad gäller Arcam rikas även denna nyemission till internationella såväl som svenska investerare. Priset för de nya aktierna kommer att bestämmas genom en accelererad bookbuilding-process, och de nya aktierna kommer att tas upp till handel på NASDAQ OMX Stockholm när de har emitterats och registrerats.

Vidare meddelandes det på måndagen att Arcams vd Magnus René och Industrifonden säljer delar av sina innehav i bolaget.

”Jag säljer knappt 40 procent, och det är av riskspridningsskäl. Jag har inga andra substantiella finansiella tillgångar än Arcam, så det är enbart
riskspridning det är fråga om”, säger han.

Förväntningarna på bolagen är enorma. Fingerprint är upp 325 procent medan Arcam är upp hela 468 procent sedan årsskiftet.

Fingerprint Cards
Fingerprint Cards
Arcam
Arcam

Av: Tradingportalen/Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto