Home > Svenskt inköpschefsindex överraskade positivt

Svenskt inköpschefsindex överraskade positivt

Inköpschefsindex för den svenska industrisektorn steg till 56,0 i september från 52,2 månaden före. Motsvarande månad förra året var inköpschefsindex 44,7.

Enligt SME Direkts prognosenkät väntades inköpschefsindex ha stigit till 52,5 i september.

Indexet är en sammanställning av omkring 200 inköpschefers bedömning av den ekonomiska utvecklingen och presenteras av Swedbank och Silf, organisationen för inköp och logistik.

Silf/Swedbank konstaterar i en kommentar att och samtliga ingående delindex bidrog till uppgången, med störst bidrag från delindex för orderingången och produktion. Orderingången steg från både export- och hemmamarknaden och delindex för sysselsättning steg över 50-strecket.

Silf/Swedbank använder det säsongsrensade indexet som det officiellt redovisade. Icke säsongsrensat steg indexet till 57,4 i september från 55,2 månaden före.

Rå- och insatsvaruindex sjönk till 47,6 i september från 48,6 månaden före.

”Pristrycket är fortfarande dämpat och nedgången under september sammanfaller med en något starkare krona”, skriver Silf/Swedbank.

Sverige PMI inför tisdagens siffror
Sverige PMI inför tisdagens siffror

Av: Direkt/Tradingportalen

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto