Home > Svenskt inköpschefsindex steg lägre än väntat

Svenskt inköpschefsindex steg lägre än väntat

Inköpschefsindex för tjänstesektorn steg till 53,7 i oktober från oreviderade 53,3 föregående månad. Enligt SME Direkts prognosenkät väntade analytiker en uppgång till 54,2 i oktober.

Indexet är en sammanställning av bedömningen bland drygt 200 inköpschefer i tjänstesektorn vad gäller den ekonomiska utvecklingen och presenteras av Swedbank och Silf, organisationen för inköp och logistik.

Silf/Swedbank konstaterar i en kommentar att tjänster därmed befinner sig i tillväxtzonen för fjärde månaden i rad och indikerar en stabil utveckling inom tjänstesektorn.

”Att totalindex ligger kvar över 50-strecket samtidigt som alla fyra ingående delindex noteras i tillväxtzonen är tecken på en fortsatt, om än långsam, återhämtning inom tjänstesektorn”, skriver Silf/Swedbank.

Silf/Swedbank använder det säsongsrensade indexet som det officiellt redovisade. Icke säsongsrensat sjönk indexet till 53,0 i oktober från 55,0 föregående månad.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto