Home > Sverige bör stärka makrotillsynsramverk ytterligare enligt IMF.

Sverige bör stärka makrotillsynsramverk ytterligare enligt IMF.

Svenska myndigheter har stärkt ramveken för finansiell stabilitet de senaste åren, men givet att makrofinansiella risker också ha ökat är det motiverat att ytterligare stärka systemet för risköversyn och ramverket för makrotillsyn.

Det säger Martin Cihak, ledare för den IMF-grupp som utvärderat Sveriges finansiella sektor under det så kallade Financial Sector Assessment Program (FSAP), i ett uttalande.

Han konstaterar att Sverige har tagit viktiga steg, bland annat genom att skapa det finansiella stabilitetsrådet, stärka Finansinspektionens resurser och introducerat ett nytt ramverk för upplösning av kreditinstitut och investmentbolag.

”Men samtidigt är Sveriges finansiella system bland de största i Europa relativt storleken på ekonomin. Det är också komplext och högt sammankopplat inhemskt och internationellt, vilket speglar Sveriges roll som finansiell nav. Den systemiska naturen i Sveriges finansiella sektor höjer förväntningarna på policyramverken de finansiella säkerhetsnäten”, säger Martin Cihak.

Resultatet av FSAP-utvärderingen kommer att inkluderas i den kommande artikel IV-konsultationen för Sverige, och den slutliga FSAP-rapporten kommer att redovisas för IMF-styrelsen i november.

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
Fed
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto