Home > Sverige på många sätt starkare än övriga Europa

Sverige på många sätt starkare än övriga Europa

Sverige skiljer på ett flertal områden ut sig med en starkare utveckling än i övriga Europa: företag har inga problem att låna, de svenska bankerna har tillgång till marknadsfinansiering, Riksbanken har kunnat krympa sin balansräkning och svenska bostadspriser har fortsatt uppåt.

Det sade Mattias Persson, chef för Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet, vid ett anförande på UC-dagen på tisdagen.

Han sade att det finns en ”stor osäkerhet” i Europa och även om Sverige givetvis påverkas av omvärlden kan Sverige möta eventuella problem med förutsättningar som är ”relativt mycket bättre”.

Svenska företag och hushåll har inga problem att låna och svenska banker är inte beroende av centralbanken för sin finansiering, även om de är ”extremt beroende” av marknadsfinansiering. Svenska banker är vidare välkapitaliserade i ett internationellt perspektiv.

Mattias Persson noterade att svenska bostadspriser stigit under lång tid, ”även om det skett en avmattning” mot slutet. Detta skiljer Sverige från många andra länder, som har fått se sjunkande bostadspriser. Samtidigt har hushållens skuldsättning ökat till relativt höga nivåer jämfört med andra länder.

Ökningstakten i utlåningen till hushållen har däremot minskat och Riksbankens tror på en fortsatt inbromsning, ”även om det blippade upp” i augusti, då utlåningen till hushållen ökade med 4,6 procent i årstakt, jämfört med 4,5 procent i juli.

”Det kan finnas andra förutsättningar i Sverige, men all statistik tyder på att det här är något vi måste titta på”, sade Mattias Persson och påpekade att bostadsbyggandet i Sverige samtidigt är mycket lågt.

Han sade att låga räntor och ökande disponibelinkomster talar mot en kraftig nedgång på bostadsmarknaden.

”Det ligger inte i korten, det är svårt att se att vi skulle få ett kraftigt husprisfall”, sade Mattias Persson.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto