Home > Sveriges bästa fonder – November 2014…

Sveriges bästa fonder – November 2014…

Nedanstående urval av fonder är de fonder som enligt Tradingportalens modeller erbjuder mesta möjliga värde per kostnadsenhet, inom respektive risksegment.

Följ skribenten Tony Ugrina på Twitter:

Få våra kostnadsfria, oberoende analyser, skrivna av professionella placerare, direkt till din e-post!

Tradingportalen använder sig av en strikt matematisk urvalsprocess när vi vaskar fram de (enligt vår mening) bästa fonderna. I vår modell tar vi hänsyn till avkastning, risk, kostnad och korrelation. De fonder modellen tar fram är tänkta att fungera som ett smörgåsbord av fonder att botanisera bland, eller kanske skapa sig en fondportfölj av.

Tradingportalen och dess skribenter erhåller inga provisioner från de fondbolag som lyfts fram och har således inga ekonomiska incitament att fokusera på någon enskild fond/firma. I det fall det skulle föreligga en eventuell intressekonflikt kommer fonden sonika tas bort ur sammanställningen för att erbjuda våra läsare mesta möjliga oberoende.

Allt enligt vår vision ”Oberoende analyser för lönsamma placeringar”.

Följ skribenten Tony Ugrina på Twitter:

 

Hög risk

Didner & Gerge Aktiefond

Förvisso är det numera nya förvaltare bakom rodret i Didner & Gerge (Gustaf Setterblad och Adam Nyström), men det mesta talar för att förvaltningen kommer att fortsätta i samma fina anda. En årlig avgift motsvarande 1,22 % är fullt rimlig med tanke på de historiskt utomordentliga resultaten och en Sharpe kvot kring 1,6.

Carnegie Sverigefond

En förvaltningsavgift på kännbara 1,4 % avskräcker inte när fondens resultat över tid presterar betydligt bättre än sitt jämförelseindex. Fokus på värde och bra direktavkastning har varit drivande faktorer bakom fondens framgångar och Simon Blecher är en kanske av Stockholmsbörsens mest pålästa förvaltare. Också här en Sharpekvot på stabila 1,6.

SPP Aktiefond USA

Är i princip en indexfond mot det stora landet i väster med en avgift motsvarande låga 0,21 %. Den låga avgiften och den opretentiösa förvaltningsstilen ger märkbar överavkastning mot de flesta jämförbara fonder över tid och fonden utgör därför en bra grundbult närhelst man önskar väldiversifierad och kostnadseffektiv exponering mot USA.

AMF Aktiefond Europa

En indexnära förvaltning med låga 0,40 % talar sitt tydliga språk. Fonden slår också rent matematiskt en oproportionerligt hög andel av konkurrenterna inom samma segment (Europa). I förhållande till prisbilden hittar vi väldigt få alternativ av samma klass, framför allt på lite längre tidsperioder.

Danske Invest Global Emerging Markets

Förvaltningsavgift motsvarande 1,7 % är inte så dyr med tanke på att innehavaren av denna fond får en exponering mot relativt svårtillgängliga Asien, Östeuropa, Latinamerika, Afrika och Mellanöstern. Fonden är en gammal trotjänare och har presterat bra under lång tid, både jämfört med sin kategori, såväl som i jämförelse med underliggande index.

Swedbank Indexfond Asien

Fonden följer MSCI Asia exklusive Japan och ger en bra, kostnadseffektiv, och okomplicerad exponering mot regionen över tid. Förvaltningsavgiften är låga 0,42 %, och trots att det finns bättre alternativ därute baserat på strikt performance, gör den låga förvaltningsavgiften att fondens mervärde i relation till kostnadsenhet lyser igenom på lite sikt.

Carnegie Rysslandsfond

Förvaltningsavgiften på höga 2,50 5 avskräcker något, men det är trots allt Ryssland det handlar om och fonden står sig bra i konkurrens med övriga alternativ på marknaden.  Om man vill krydda sin fondportfölj med en av världens mest lågvärderade börser, och tror att den ryska björnen på sikt kommer att överleva geopolitisk oro och illavarslande placeringar på korruptionslistan är detta ett fullgott alternativ.

Medelhög risk

AMF Balansfond

Sveriges bästa mixfond enligt våra modeller. Sett över tid har de lämnat konkurrenterna bakom sig. Förvaltningsavgiften på låga 0,40 % bidrar till den positiva bilden. Inte mycket negativt att säga om denna kvalitetsfond som är en självklar hörnsten i portföljer där man vill ha aningen lägre risk, men ändå vill kunna vara med om en betydande uppsida de år då marknaden är mer välvilligt inställd.

Brummer Multistrategy 2XL

En paraplyfond där Brummer och Partners hedgefonder ingår. Ingen avgift utgår i paraplyfonden, endast avgifter i underliggande fonder tas ut. Finns i standardversion utan hävstång, men matematiskt erbjuder hävstångsfonden visst mervärde. Utan förlust sedan starten 2002. Även om avkastningarna varit sämre under senare år, volatilitet och riskhantering skapat en del frågetecken på sistone, och årets utveckling hittills är negativ, är det svårt att bortse från denna hedgefond. Kvalitet och en högintressant alternativ investering till aktier.

Gladiator

Värdefallet på över 30 procent under 2008 till trots är Max Mittereggers hedgefond Gladiator kanske Sveriges bästa hedgefond sett till strikt matematiska nyckeltal. Fonden bjuder på tvära kast och passar därför inte en kortare tidshorisont eller en nervös läggning. Kanske borde den hamnat i högsta riskklassen. Sett över tid och som en del av en väldiversifierad portfölj är fonden enligt våra beräkningar mycket attraktiv, nästintill självskriven. Köps med fördel efter en period av svagare utveckling.

LYNX

Sveriges största och mest omfattande hedgefond som inte är något för den knäsvage på grund av sin höga volatilitet från ena dagen till den andra. Kanske skulle fonden tillhöra den högre riskklassen, men den erbjuder en diversifieringseffekt som tar ned den totala risken i portföljen i de allra flesta fall, och är därför ett rationellt inslag i vår uppställning. Fonden utgör ett fantastiskt komplement till de flesta portföljer eftersom den har en förhållandevis obetydlig korrelation med merparten av de tillgängliga traditionella aktiefonderna.

Medellåg risk

Nektar

Plumpen i protokollet kom 2008, då fonden tappade dryga 6 %. I övrigt har fonden redovisat positiva resultat alltsedan starten 1998. Avkastningen har varit aningen avtagande i samband med att fonden växt sig mycket stor på senare år, vilket oroar, men Nektar är en av hörnstenarna i Brummers utbud och fondens matematiska nyckeltal är mycket solida.

Carnegie Corporate Bond A

Placerar i nordiska företagsobligationer med en genomsnittlig löptid på 3-5 år och en årlig förvaltningsavgift motsvarande 0,95 %. Majoriteten ligger placerat i investment grade, men även high-yield finns naturligtvis representerat, för att nå de trivsamma plusresultat fonden haft under snart 25 års tid. Aspirerar tveklöst på titeln Sveriges främsta räntefond.

Catella Nordic Corporate Bond Flex R

Passar den som har en halvlång sparhorisont, vill begränsa sin ränterisk i rådande ränteklimat, och flytta över en del aktievinster till ränterelaterade företagsobligationer. Bör över en period på några år ge en avkastning lägre än aktiefonder men högre än regelrätta räntefonder, och utgör en bra kompromiss om man är tveksam till aktiemarknaden, men samtidigt ifrågasätter rådande ränteklimat.

Alcur

Inte ett minusår sedan starten 2007 talar sitt tydliga språk. Aningen lägre avkastning under senare år, men detta vägs upp av en mycket låg andel minusmånader, en imponerande jämnhet, och en Sharpekvot på 2,3. En olycklig inlåsningseffekt att vara medveten om är att försäljning endast kan ske vid kvartalsskiften.

Låg risk

Spiltan Räntefond

En kort företagsobligationsfond som utgör ett av de förnämaste ställena att parkera överskottslikviditet på när börsen inte är attraktiv. Ett förnämligt alternativ till banksparande med en rättfram och ändamålsenlig placeringsfilosofi, och en svårslagen förvaltningsavgift på låga 0,10 % per år. Perfekt för den som eftersträvar 2-3 % avkastning till en förhållandevis begränsad risk.

Excalibur

14 år utan förlust och en hel del år med imponerande avkastning gör Excalibur till Sveriges kanske mest pålitliga hedgefond. Förvaltarna Thomas Pohjanen och Björn Suurwees fondförvaltning korrelerar endast i begränsad utsträckning med aktie- och ränteindex och utgör därför ett utmärkt inslag i en väldiversifierad portfölj, särskilt om man upplever att de senaste årens aktieuppgång sjunger på sista versen.

Atlant Stability

Inga minusår sedan starten 2008 och en hög andel plusmånader gör Atlant Stability till en utmärkt förvaringsplats när det blåser snålt på de finansiella marknaderna. Fonden är något av en korsning mellan en hedgefond och en räntefond, och passar de som vill ha en låg risk med låg börskorrelation.

Kommentar:

För den som önskar sätta ihop sin egen fondportfölj är denna lista en bra utgångspunkt eller referens. Hur fördelningen mellan de fyra olika riskklasserna skall se ut är däremot mycket individuellt och beroende av faktorer såsom tidshorisont, riskbenägenhet, ålder, generell privatekonomi, och mål med Ditt sparande.

Denna tjänst är fortfarande under utveckling och från och med nästa månadsnummer kommer Tradingportalen att förbättra erbjudandet avsevärt, kostnadsfritt och oberoende, precis som allt annat på vår sida…

 

Följ skribenten Tony Ugrina på Twitter:

Få våra kostnadsfria, oberoende analyser, skrivna av professionella placerare, direkt till din e-post!

 

Fotnot 1: Listan är ingen köprekommendation i sig utan utgör en subjektiv sammanställning av fonder med fördelaktiga nyckeltal utifrån de variabler Tradingportalen bedömt vara signifikanta.

Fotnot 2: Denna tjänst är fortfarande under utveckling och kommer efterhand att bli mer omfattande.

Fotnot 3: Artikelförfattaren äger andelar i de flesta av de fonder som berörs, i enlighet med Tradingportalens policy.

Fotnot 4: För handel i de tre Brummer-fonderna på listan (Multistrategy, Nektar och LYNX) tar Avanza och Nordnet ut en köpavgift motsvarande 1 %. Vi råder därför att man genomför eventuella köp i dessa fonder direkt via Brummer som inte tar ut denna köpavgift, alternativt försöker förhandla bort dessa avgifter med Nordnet och Avanza.

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto