Home > Sveriges BNP starkare än väntat, men inga större överaskningar

Sveriges BNP starkare än väntat, men inga större överaskningar

Det säger analytiker till Nyhetsbyrån Direkt.

BNP ökade 0,7 procent i årstakt och med 0,5 procent jämfört med föregående kvartal. Enligt SME Direkts prognosenkät väntades BNP ha stigit med 0,6 procent jämfört med motsvarande kvartal 2011 och ökat med 0,2 procent jämfört med föregående kvartal.

”Det var inga större sensationer. Vi hade räknat med 0,5 procent i årstakt, så det blev starkare än vi hade räknat med. Inte heller delarna är något som sticker ut”, säger Sven-Arne Svensson, chefekonom vid Erik Penser Bankaktiebolag.

Han säger vidare att den säsongsrensade förändringen från det andra kvartalet avvek mer från prognos, men påpekar att säsongsrensningen ändras vid varje publicering och att kvartalsförändringen därmed kan revideras rätt kraftigt senare.

Han konstaterar också att utfallet blev lite starkare än vad Riksbanken räknade med i sin senaste prognos i oktober. Riksbankens prognosbana antydde då att BNP skulle stiga knappt 0,2 procent jämfört med andra kvartalet och knappt 0,5 procent jämfört med tredje kvartalet 2011.

”BNP-utfallet stärker inte argumentet för en sänkning i december, men det gör ingen större skillnad. Det är ett par tiondelar som skiljer, det ligger inom felmarginalen”, säger Sven-Arne Svensson.

Han tillägger att vad som däremot kan vara ”lite problematiskt” för Riksbanken, om de ska motivera en räntesänkning i december, är att produktiviteten sjunker väldigt kraftigt.

Han påpekar att Riksbanken motiverade sin räntesänkning i september med en hög produktivitet, som sedan dess reviderats ned för det andra kvartalet och sedan nu försvagades än mer under det tredje kvartalet. Han tror dock inte att produktiviteten kommer att hindra Riksbanken från att ändå sänka reporäntan vid kommande möte i december.

”Övertygad är jag inte att de sänker, med jag tror det, med viss tvekan. Jag tror att de hoppar över produktiviteten”, säger han.

Vad gäller det fjärde kvartalet räknar Sven-Arne Svensson med nolltillväxt, medan många andra bedömare räknar med sjunkande BNP.

”Jag tror att det blir ungefär oförändrat i kvartalstakt. Jag tror att handeln kommer utvecklas rätt hyggligt och vi kanske kommer få se lite mer positiva signaler från USA och Kina, som ändå är en tredjedel av världsekonomin”, säger han.

Han påpekar att eftersom det fjärde kvartalet i fjol var så svagt kommer BNP-tillväxten i årstakt att stiga kraftigt, även vid nolltillväxt.

”Det räcker med oförändrad BNP för att årstakten ska åka upp från 0,7 till 1,8 procent”, säger Sven-Arne Svensson.

Michael Boström, analyschef på Danske Bank, säger till Nyhetsbyrån Direkt att man kan konstatera att det som såg lite bättre ut var konsumtionssidan, medan utrikeshandeln och investeringar såg lite sämre ut. Detta hänger samman med att många företag är osäkra på osäkra på konjunkturen och på utvecklingen i Europa.

”Men det här är egentligen lite ointressanta siffror eftersom vi nu har fått in data som tyder på att fjärde kvartalet pekar brant nedåt”, säger Michael Boström.

Nordeas chefanalytiker Torbjörn Isaksson tycker att sammansättningen av BNP var sämre än väntat, trots att ökningen på kvartalsbasis var större än förväntningarna, inklusive Riksbankens.

”Hushållskonsumtionen ökade mindre än vi hade förutspått och investeringarna visade negativ tillväxt över året, vilket var något under vår syn. Investeringarna bidrog till tillväxten som vi hade räknat med, vilket är ett frågetecken inför de kommande kvartalen”, skriver Torbjörn Isaksson i ett kundbrev.

Den högre BNP-tillväxten än väntat förklaras, enligt honom, av högre nettoexport än väntat liksom offentlig konsumtion.

”Produktiviteten var svag som väntat, vilket signalerar en försvagad efterfrågan på arbetskraft snarare än stigande kostnadstryck”, enligt honom.

Nordeas syn är att försvagningen av den inhemska efterfrågan är ett argument för ytterligare penningpolitisk stimulans, vilket stöder deras inställning att Riksbanken sänker reporäntan igen i december.

”Tillväxtutsikterna är dystra inför kommande kvartal. Vi räknar med att BNP krymper under fjärde kvartalet och att arbetsmarknaden försämras, vilket tyder på ytterligare penningpolitisk lättnad nästa år”, skriver Torbjörn Isaksson och tillägger att de ser en reporänta på 0,75 procent i februari.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto