Home > Sveriges BNP väntas öka med 1,7 % 2013

Sveriges BNP väntas öka med 1,7 % 2013

Korrigerat för kalendereffekter väntas Sveriges BNP öka med 1,7 procent i år och med 2,2 procent nästa år.

Danske Bank konstaterar att svensk ekonomi har mött mångfacetterade risker de senaste åren, alla med internationellt ursprung. De fundamentala styrkorna i Sveriges ekonomi har dock, tillsammans med extraordinära åtgärder från ekonomiska beslutsfattare, gjort att svensk ekonomi har lyckats motstå de flesta motgångarna.

Nu gör utsikterna för en gradvis återhämtning i den globala ekonomin, ledd av de amerikanska och asiatiska ekonomierna, måttligare nedåtrisker i eurozonen och en möjlig återupplivad japansk tillverkningsindustri, att Sverige som är en typisk ”liten, öppen ekonomi” ska gynnas av detta, trots en något starkare krona. Det är också därför Danske Bank valt att revidera upp sina tillväxtprognoser för svensk del en aning.

De räknar också med att arbetslösheten ska sjunka från 8,0 procent i år till 7,8 procent nästa år. Deras bedömning är att arbetsmarknaden är igenom det värsta, och de flesta indikatorer pekar i rätt riktning. Därför räknar banken med att sysselsättningen åtminstone förblir stabil på kort sikt, men eftersom tillväxten i antalet arbetade timmar har varit nedtryckt kan en mer uttalad uppgång ta viss tid.

”När investeringstillväxten tar fart och utvecklingen på mer arbetsintensiva industrier som bygg och detaljhandel också förbättras bör vi icke desto mindre se en betydande förbättring både i sysselsättning och arbetslöshetsnivå, men vi räknar med att detta främst inträffar nästa år”, skriver de i rapporten.

Inflationen bedöms uppgå till 1,1 procent i år och 2,2 procent nästa år.

Enligt Danske Bank bör Riksbankens majoritet kunna känna viss förtröstan i att de globala utsikterna stabiliseras, till och med förbättras, och ”eftersom inhemsk riskhantering tydligen kräver högre räntor” räknar de med att Riksbanken försiktigt börjar inleda en normalisering av räntorna vid det penningpolitiska mötet i december 2013.

”Den utsträckta höjningscykeln som vi räknar med bör dock hålla den penningpolitiska hållningen expansiv genom prognoshorisonten”, skriver Danske Bank.

Om tolv månader väntas Riksbanken ha höjt reporäntan med 25 punkter till 1,25 procent.

Kronan väntas ha stärkts till 8:30 mot euron om tre månader och till 8:20 om tolv månader, mot dollarn väntas kronan ha stärkts till 6:10 respektive handlas till 6:12.

Banken skriver samtidigt att den mer optimistiska, eller kanske mindre pessimistiska, prognosen inte har ändrat deras syn beträffande den långsiktiga påverkan som den globala skuldkrisen får på svensk ekonomi.

”Stora och viktiga delar av vår exportmarknad sitter fast i recession och skuldminskningen fortsätter i global skala. Och även om de ebbar ut, så finns riskerna kvar. Den ekonomiska och politiska turbulensen i euroland och inhemska risker som en sprucken bostadsmarknad eller en kvävande snabb förstärkning av kronan är fortsatt mycket närvarande”, skriver Danske Bank.

För första gången på flera år ser de dock även uppåtrisker, främst kombinationen av en starkare husmarknad i USA, en positivare stämning på finansmarknaderna och en extremt lätt penningpolitik.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto