Home > Sveriges finanschefer har blivit markant mer optimistiska.

Sveriges finanschefer har blivit markant mer optimistiska.

Optimismen bland Sveriges finanschefer har ökat markant. Framför allt finanschefer inom tillverkningssektorn, som tidigare var den minst positiva sektorn, visar betydligt större optimism än innan.

Det visar Deloittes och SEB:s senaste undersökning; Deloitte/SEB:s CFO Survey, som publicerades på torsdagen.

Finanschefsindexet steg från 54,1 i oktober till 58,2 i april. Det är det mest positiva utfallet sedan maj 2011.

”Den tidigare noterbara skillnaden i optimism mellan företag med inhemskt och internationellt fokus finns inte kvar. Det tyder på en bredare återhämtning i hela den svenska ekonomin där tillväxten för tillverkningsindustrin förbättras med ökad internationell efterfrågan”, säger Karl Steiner som är ekonom vid SEB research.

Den externa osäkerheten ses som något lägre nu jämfört med i höstas och företagen visar generellt mindre oro för faktorer som kan påverka dem.

”Framför allt faller oron för negativ inverkan från makro och politiska faktorer vilket visar på bra motståndskraft mot den oroliga politiska situationen med ny president i USA med inte helt fullt känd ekonomisk agenda samt viktiga kommande val i Europa”, heter det.

Beträffande kostnaden för råvaror har oron stigit, vilket enligt banken är naturligt givet de stora kostnadsökningar som diverse indikatorer har visat på under det senaste halvåret och som är ytterligare ett tecken på ökad efterfrågan och starkare tillväxt.

Precis som företagen förutsåg i höstas har aktiviteten kring sammanslagningar och förvärv (M&A) fortsatt att vara på mycket höga nivåer. I linje med andra undersökningar håller finanscheferna M&A som en topp-prioritet de kommande 12 månaderna. I vårens undersökning framkommer även en större vilja till förvärv i utlandet.

”Ytterligare tecken på den spirande optimismen är att finanscheferna uttrycker en större vilja för nyrekrytering. Så många som en tredjedel av finanscheferna vill öka antalet anställda i Sverige de kommande 6 månaderna vilket är den högsta andelen sedan 2011″, säger Henrik Nilsson som är partner på Deloitte. Han tillägger att detta är ett offensivt tecken efter flera år med fokus på kostnadsjakt och effektiviseringar.

Enligt enkäten har en stor andel av företagen (69 procent) utsatts för cyberhot. Bara en mindre del (14 procent) anser sig vara mycket väl rustade för att identifiera och hantera sådana hot.

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
ECB
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto