Home > Swedbank har fått köpsignaler

Swedbank har fått köpsignaler

Swedbank som har börjat få ordning på sin baltiska bankverksamhet har inte varit i stormens öga under denna finanskris men har som alla andra banker i alla fall drabbats av en börsnedgång. Swedbank har, beräknat på kursen i skrivande stund på 84,4 kr, dock bara gått ner med ca 11% i år, vilket är klart bättre än för de andra bankerna som ofta gått ner med minst 25% och även bättre än för OMXS30 som gått ner med 18% i år.

Delvis kan denna relativa styrka förklaras av Swedbanks aktieåterköpsprogram som gjort att banken själv köpt upp ca 5,1% av de utstående aktierna. Återköpsprogrammet drogs tillbaka den 14 september efter kraftig kritik från främst finansminister Anders Borg. Swedbank kommer med sin delårsrapport nu på tisdag den 25 oktober.

Den långa trenden, definierat som lutningen på vår 200 dagars medeltalskurva, är något nedåtriktad.

Den korta trenden, definierad som lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, är uppåtriktad. Vi har fått köpsignaler i Swedbank när vi bröt över ett motstånd strax över 80 kr nivån. Då bröt vi dessutom upp ur en upp- och nedvänd huvudskuldra-formation som pekar på en kurspotential upp till ca 96 kr. Vi har däromkring, vid ca 98 kr, också ett motståndsområde så det verkar troligt att vi ska upp till ca 96-98 kr.

Man kan också hitta andra huvudskuldra formationer med högre potentialer så möjligheterna finns att vi även ska kunna bryta över 98 kr motståndet, men vi föredrar att ta ett steg i taget. På vägen upp till 96-98 kr har vi ett antal mindre motståndsområden där vi kanske kommer att göra lite andhämtningspauser. De är vid ca 85 kr, ca 90 kr och ca 94 kr.

Under oss har vi ett litet stöd vid 80 kr, men det är framförallt stödet vid 65 kr som är det viktigaste stödområdet. Går vi under 65 kr får vi kraftiga säljsignaler.

Slutsats: Köp tillbaka eventuella blankade positioner i Swedbank! Vi kan också rekommendera köp av aktien men gärna i relativt små positioner. Den långa trenden är ju nedåtriktad. Stop loss 77 kr. Sikta på minst 96 kr.
Skulle vi däremot, något överraskande, gå under 65 kr får vi en säljsignal man kan blanka aktien på. Stop loss 74 kr.

Swedbank (Dagsdiagram)
Swedbank (Dagsdiagram)

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt coin news

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.