Home > ”Swedbank köpvärd efter överreaktion på rapport”

”Swedbank köpvärd efter överreaktion på rapport”

Swedbanks svaga kursreaktion på bokslutsrapporten ger ett tilltalande köpläge i aktien. Det skriver UBS i en kommentar daterad den 29 januari.

”Den rapporterade vinsten per aktie på 3:34 kronor var 7 procent sämre än konsensus, men vi uppskattar att vinsten rensat för engångsposter var 3:69 kronor, det vill säga 3 procent bättre”, skriver UBS, som menar att de underliggande operativa trenderna var positiva.

UBS höjer sina prognoser för Swedbanks vinst per aktie med 1 procent för 2014-2015 och ligger enligt egen utsago nu 9-17 procent över konsensus. Riktkursen för aktien höjs från 201 till 210 kronor med upprepad köprekommendation.

”Till p/e 9,5 för 2015, i linje med Europa, eller 8,3 gånger om vi drar av nuvärdet av utdelningarna för 2013 och 2014 så tycker vi inte att utskiftning av överskottskapital kommer att krävas för att hitta värde”, skriver UBS.

I en genomgång över vad som oroade aktiemarknaden efter Swedbanks rapportsläpp menar UBS att kostnaderna, som blev 6 procent högre än väntat, i själva verket var 1 procent sämre rensat för kostnader av engångskaraktär. Därtill guidade Swedbank för kostnader på 16,6 miljarder kronor i år, det vill säga något högre än de 16,5 miljarder kronor låg i konsensusprognosen.

”Men vi förväntar oss att ledningen kommer att prestera bättre än målsättningen”, skriver UBS.

Att Swedbank övergav tidigare guidning för kapitalet på grund av regelosäkerhet var heller ingen överraskning.

”Vi estimerar fortsatt 18 procent som målet för Swedbanks kärnprimärkapitalrelation. Och ja, de regulatoriska kraven kan snävas till ytterligare, men höjningar av riskvikterna för bolån verkar då vara den mest sannolika metoden vilket driver på en omprissättning”, skriver UBS

Swedbank
Swedbank

Av: Direkt/Tradingportalen

Taggar:
SMI
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto