Home > Swedbank lyfte efter rapport

Swedbank lyfte efter rapport

Swedbanks delårsrapport fick godkänt av marknaden när den släpptes på tisdagsmorgonen. Aktien var kursvinnare i öppningen och lyfte banksektorn generellt.

Swedbanks rörelseresultat blev 4.748 miljoner kronor i det tredje kvartalet (4.313), att jämföra med väntade 4.335 miljoner kronor, enligt SME Direkt.

Kreditförlusterna blev netto 204 miljoner kronor (återvinning 441). Väntat var kreditförluster om 283 miljoner.

Swedbanks räntenetto var oförändrat i det tredje kvartalet jämfört med föregående kvartal och uppgick till 5.263 miljoner kronor. Analytikernas förväntningar låg på 5.245 miljoner, enligt SME Direkts sammanställning.

Lägre inlåningsmarginaler till följd av fallande stibor- och euribor-räntor samt ökad inlåningskonkurrens i Sverige påverkade räntenettot negativt. Detta motverkades till viss del av omprissättning av utlåning och något högre utlåningsvolymer inom Svensk bankrörelse samt Stora företag & Institutioner. Räntenettot från Treasury stärktes, medan valutakurseffekter och minskad verksamhet i Ryssland och Ukraina hade en negativ effekt på räntenettot.

I den svenska kontorsrörelsen steg räntenettot 1 procent mellan kvartalen, till 3.447 miljoner kronor, och inom Stora Företag & Institutioner ökade räntenettot med 3 procent från andra kvartalet till 852 miljoner kronor.

Under tredje kvartalet var räntenettot stabilt jämfört med andra kvartalet. Fallande marknadsräntor påverkade inlåningsräntenettot negativt medan fortsatt omprissättning av företagskrediter till följd av högre kapitalkrav påverkade räntenettot positivt.

I Swedbanks baltiska bankrörelse sjönk räntenettot med 13 procent mellan kvartalen, till 755 miljoner kronor. Lägre marknadsräntor påverkade räntenettot negativt, medan ökade inlåningsvolymer hade en positiv påverkan. Pressen på räntenettot fortsatte under tredje kvartalet som en följd av lägre marknadsräntor. Valutakursrörelser minskade räntenettot med 43 miljoner kronor under kvartalet.

Swedbank
Swedbank

Av: Direkt/Tradingportalen

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto