Home > Swedbank – Möjlighet till spread-trade

Swedbank – Möjlighet till spread-trade

Swedbank har har en bra inledning på året och har stått emot på en annars sur börs. Jämförelsevis med branschkollegorna har Swedbank en relativt bättre utveckling. Denna relativa peformance kan ha flera förklarande faktorer men den kraftigt nedtryckta kursen under krisen kombinerat med lägre kreditförluster än väntat bör ha hjälpt Swedbank att hålla momentum uppe.

MACD har bildat lägre botten medan prisgrafen har bildat en dubbeltopp, vilket innebär negativ divergens. Som väntat fick vi en rekyl tillbaka. Dagsmomentum pekar ner och noteras i skrivande stund på 46,15.

I det längre perspektivet (från ett till flera år) ser vi i veckodiagrammet nedan att Swedbank började falla i början av 2007 och bildade en huvud-skuldra formation (streckad linje) som satte ytterligare press på kursen. Aktien monterade sedan en botten i mars 2009 och har därefter befunnit sig i en stigande trend, där MA-200 utgör referenspunkt för den långa trenden. Dagens notering är strax under 50 procent retracement, räknat från toppen 2007 till botten i början av 2009.

Vi fortsätter navigera efter uppgång så länge som inte motsatsen visas i prisgrafen. På ovansidan kan vi identifiera ett starkt motståndsområde vid 140-nivån. Avståndet dit är 23,6 procent och utgör vår första target på längre sikt.

Swedbank A - Veckodiagram
Swedbank A - Veckodiagram

På kortare sikt (från någon dag till några veckor) pekar trenden upp, således har vi fått en dubbeltopp som resulterat i en rekyl. Kursstaplarna befinner sig således fortarande ovanför samtliga glidande medelvärden som är sorterade i rätt ordning, vilket säger oss att vi ska fortsätta leta efter köpsignaler. Den senaste rekylen kan användas för att tajma in trenden och fortsätta navigera för uppgång.

Swedbank A - Dagsdiagram
Swedbank A - Dagsdiagram

Slutsats: Som jag ser det finns det två strategier till dagens kurs. Den första är en spread-trade på lite längre sitk till bakgrund av Swedbanks långsiktigt mycket stark relativ performance gentemot de andra huvudkonkurrenterna (Nordea -7,2% och Handelsbanken – 6,3% sedan årsskiftet). En spread-trade ger en lägre marknadsrisk genom att exponeringen (deltat) är nära noll och man istället för att spekulera i riktning satsar på relativ styrka inom sektorn vilket ger en avkastning som i mindre grad är beroende av börsen som helhet. Position i detta fallet etableras i sådant fall genom att köpa 50% Swedbank och kortsälja lika andelar i Handelsbanken och Nordea.

Den andra strategin är mer kortsiktig och innefattar att vi använder oss av de stöd och motstånd som är markerade i dagsdiagrammet ovan för att handla på utbrott.

Stöd- och motståndsnivåer:
Motstånd: 120,00  / 127,30 / 130,80 / 140
Stöd: 115,50 / 112,50 / 106,40 / 101,50

Taggar:
Usa
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto