Home > Swedbank överraskar med robust resultat

Swedbank överraskar med robust resultat

Swedbank redovisar återigen ett robust resultat. Avkastningen på eget kapital för kvarvarande verksamhet var 16,2 procent för tredje kvartalet.

Det skriver vd Michael Wolf i delårsrapporten.

”Högre räntenetto och god kostnadseffektivitet bidrog positivt. På den svenska bolånemarknaden har vår nyutlåning utvecklats väl under kvartalet. Bolånemarginalerna blev lägre mot kund, enligt samma mönster som andra kvartalet; stabila för bolåneportföljen som helhet men med något lägre nyutlåningsmarginaler”, skriver Michael Wolf.

Swedbanks rörelseresultat blev 5.191 miljoner kronor i det tredje kvartalet, att jämföra med väntade 4.777 miljoner kronor, enligt SME Direkt.

Räntenettot blev 2.520 miljoner kronor, mot förväntade 5.432 miljoner kronor, och provisionsnettot blev 2.520 miljoner. Där låg snittprognosen på 2.481 miljoner.

Resultatet i Swedbanks baltiska verksamhet har påverkats positivt av den påbörjade omprissättningen av ba bankens företagsportfölj.

”Inom affärsområdet Stora företag & Institutioner har vår marknadsposition stärkts inom de kundgrupper vi fokuserar på. Dock var resultatet från aktie- och räntehandeln svagare”, fortsätter Michael Wolf.

I genomgången av verksamheten i kvartalet beskrivs vidare provisionsnettot som stabilt med bra aktivitet inom kort- och fonder och kreditkvaliteten fortsatt god.

Swedbank upprepar vidare sitt kostnadsmål i närtid:

”Vi strävar efter att hålla totala kostnader för 2013 på samma nivå som för 2012”, skriver Michael Wolf.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto