Home > Swedbank tror nu att Riksbanken agerar redan i oktober.

Swedbank tror nu att Riksbanken agerar redan i oktober.

Det senaste svaga KPI-utfallet gör att Riksbanken agerar redan vid oktobermötet med en förlängning av QE-programmet.

Det skriver Swedbank i ett marknadsbrev på fredagen.

De konstaterar att veckans KPI-data har försatt Riksbanken i en mycket besvärlig situation. Fallande inflationstakt och kraftigt ökande divergens mellan utfall och Riksbankens prognos är besvärande för såväl tilltron till inflationsmålet som trovärdigheten till prognosarbetet.

Riksbanksdirektionen står därmed inför en delikat balansakt vid kommande möte med besked den 27 oktober.

Budskapet kommer att bli mjukt och direktionen kommer att betona beredskapen för ytterligare åtgärder med fokus, inte minst, på kronutvecklingen. Samtidigt vill banken ge ett samlat och balanserat intryck där inflationsutvecklingen för en enskild månad inte skall överdrivas även om den underliggande utvecklingen inte får negligeras.

På senare tid har företrädare för Riksbanken, bland andra Cecilia Skingsley, gett uttryck för ett växande handlingsutrymme för den svenska penningpolitiken. Detta är ett argument som kommer att upprepas, om än i förändrad tappning.

Det som ligger på bordet är nu, enligt Swedbank, att Riksbanken redan i oktober aviserar den förväntade förlängningen av QE under första halvåret 2017.

Swedbank räknar med en neddragning till 15 miljarder kronor för både nominella och reala statsobligationer (totalt 30) och fortsatta återinvesteringar av kuponger och förfall. Under andra halvåret 2016 har obligationsköpen uppgått till 45 miljarder kronor totalt.

Vidare förskjuts första reporäntehöjningen in i 2018 samtidigt som ”biasen” på nedsidan (reporänta på -0,53 procent) förlängs. Sannolikheten för en breddning av köpprogrammet, i ett senare skede om så erfordras, har samtidigt ökat.

Nuvarande svaga krona ser de samtidigt som ett avgörande argument mot ytterligare en räntesänkning.

Flera direktionsledamöter har ifrågasatt effektiviteten av en än lägre styrränta. Inte minst betonas att en räntesänkning inte har någon effekt på den inhemska ekonomin utan har enbart – möjligen – en kroneffekt.

”Riksbanken behåller därmed krutet torrt och möjligheten att ta till räntevapnet vid en – eventuell – tydlig kronförstärkning”, skriver Swedbank.

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
Fed

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.