Home > Swedbank testade stöd efter bokslut i linje med förväntningarna

Swedbank testade stöd efter bokslut i linje med förväntningarna

Swedbanks bokslut var väldigt mycket i linje med förväntningarna. Högre kostnader än väntat och en utdelning som stannade på bankens policy kan tynga aktien. När aktien började handlas på tisdagen var aktien nere och testade det glidande medelvärdet på 50 dagar som sammanfaller med en stigande stödlinje.

”Det är något bättre på intäktssidan och något sämre på kostnadssidan. Vi tror att konsensus kommer att lämnas oförändrat. På kapitalsidan är utdelningen något sämre än förväntat. Även om det är väldigt lite, och inte bör vara någon överraskning, så är bankledningen försiktiga i sina uttalanden och ser att det kommer strängare regler”, säger Andreas Håkansson, bankanalytiker på Exane BNP Paribas och antar att aktien kan utvecklas något åt det svagare hållet:

”Det kan ha funnits folk som hoppats på en lite mer positiv ton på utdelningen”, säger han.

I en kommentar väntar sig Credit Suisse att konsensus för Swedbanks vinst per aktie kommer ned 1-3 procent efter bokslutet och att aktien handlas ned i motsvarande omfattning.

”En ganska hög värdering, där Swedbank handlas till 2,1 gånger justerat bokfört värde och p/e 13,7 på prognosen för 2014, gör att aktien är känslig för besvikelser”, skriver Credit Suisse analytiker, som bland annat pekar på att kostnaderna stod för resultatmissen i det fjärde kvartalet.

”Och marknaden hade redan ringat in ledningens nya mål om oförändrade kostnader 2014”, skriver Credit Suisse.

Att den föreslagna utdelningen, på 10:10 kronor per aktie, var 3 procent sämre än väntat antas inte heller hjälpa Swedbank-aktien på tisdagen, menar Credit Suisse.

En annan analytiker tycker att Swedbanks underliggande resultat i det fjärde kvartalet inte var så dåligt.

”Du ser bättre än väntade intäkter men att det var lite svagt på kostnadssidan, något Swedbank försöker komma tillrätta med på en gång med sin nya guidning för 2014. Justerat för lite nedskrivningar på fastigheter och skatteeffekter tycker jag inte det känns som att resultatet är så dåligt”, säger den analytikern, som i sin tur antar att Swedbank-aktien kommer handlas oförändrat på tisdagen.

På tisdagsförmiddagen bytte Swedbanks a-aktie ägare vid 174 kr, en nedgång på 2,5 procent för dagen. Aktien handlas i en stigande trend där aktien på tisdagen testade stödområdet som utgörs av den stigande trendlinjen som sammanfaller med det glidande medelvärdet på 50 dagar.

Swedbank
Swedbank

Av: Direkt/Tradingportalen

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto