Home > Swedish Match får 1 år på sig att ändra norska dosor.

Swedish Match får 1 år på sig att ändra norska dosor.

Det norska lagförslag, som bland annat förespråkar neutrala snusdosor, kommer om det genomförs enligt nuvarande utformning ge Swedish Match ett år på sig att ställa om produktionen av sina dosor från den dagen lagen antas.

Det framgår av det lagförslag som nu är klart och som kommer att föreläggas det norska stortinget.

Att lagförslaget skulle lämnas till stortinget under juni månad var känt sedan tidigare. Det gäller också huvuddelen av innehållet som bland annat förespråkar neutrala tobaksförpackningar, däribland snusdosor. Det innebär att alla snusdosor som säljs på den norska marknaden ska ha samma färg och design, vara fria från logotyper samt att den information som står på dosan ska vara i samma typsnitt.

Lagförslaget förespråkar vidare att tobaksindustrin får ett år på sig att anpassa sig till de nya reglerna räknat från den dag den nya tobakslagen träder i kraft. I lagförslaget redogörs för de olika remissinstansernas synpunkter och Swedish Match framträder på ett flertal olika ställen i det 113 sidor långa dokumentet.

”Swedish Match påpekar att en övergångsperiod på ett år är för kort för att säkerställa en omställning i fabriken. Det kommer att ta minst två år att anpassa tillverkningen till de nya kraven”, heter det bland annat.

När en slutlig lag kan komma att träda i kraft går i dagsläget inte att säga, men erfarenheten av stortingets behandling av nya lagförslag pekar generellt mot en handläggningstid som i alla fall sträcker sig fram till sent i höst.

SwedishMatch (dagsdiagram)

Av: Michael Andersson för Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto