Home > Swedish Match utmanar stöd

Swedish Match utmanar stöd

Vid föregående analys skrev jag: Aktien noteras kring 50 dagars medelvärde, samtidigt som dagmomentum närmar sig den nivå där tidigare rekyler avtagit. Jag är neutral till aktien till dess att aktien vänder upp från medelvärdet.

Teknisk analys Swedish Match: Aktien har sedan i maj befunnit sig i en stigande trendkanal och har pålitligt vänt upp de gånger 100-dagars medelvärde testats.

Både de långa och medellånga trenderna är positiva i aktien och nu testas åter MA-100. När en aktie följer skolboken så väl som Swedish Match gjort den senaste tiden är alltid frågan när stödnivån punkteras och en ny fas tar vid.

Aktien befinner sig alltjämt i en stigande trendkanal och så länge inte begränsningslinjerna i denna kanal bryts skall vi navigera för uppgång.

Det finns aktier som jämviktspendlar mer än de trendar och Swedish Match är en sådan aktie. I diagrammet har jag noterat alla tillfället då gummisnodden (RSI-2) varit nere under 5 och det är 6 gånger sedan den positiva trendkanalen påbörjades. De tillfällen då den spända gummisnodden korrelerat med ett test av golvet i kanalen eller något av de viktigare medelvärdena har det varit bra fart och lämpliga swingpositioner har kunnat tas.

Om börsklimatet (trenden hos OMXS30) vänder upp kan vi förvänta oss en bra resa till slutet av veckan (se den blå pilen i diagrammet).

MACD är nere vid nollinjen som om den punkteras kan elda på nedgången så att MA-100 punkteras och ett test av MA-200 sker.

Historiskt har Swedish Match klarar sig bättre än börsen som helhet när riskaptiten avtagit.

Sammanfattning: Swedish Match är en aktie som pålitligt jämviktspendlar. Nu är gummisnodden hårt spänd på nedsidan, samtidigt som aktien utmanar MA-100 som sammanfaller med golvet i den stigande kanalen. Vid ett positivt börsklimat (OMXS30) rekommenderar jag köp på på nuvarande nivå med swingperspektiv (3-5 dagar).

Motstånd: 191 / 194 / 198 / 202
Stöd: 187 / 185 / 181 / 177

SwedishMatch

Taggar:
Usa
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto