Home > Swedish Match utmanar toppnivåer

Swedish Match utmanar toppnivåer

Swedish Match handlades upp på Stockholmsbörsen efter bolagets kvartalsrapport på morgonen. Vid 10-tiden hade aktien stigit 2,3 procent till 274:10 kronor.

Swedish Matchen jämförbara rörelseresultat blev 903 miljoner kronor det första kvartalet 2012 (729).

Analytikerna hade räknat med ett rörelseresultat på 834 miljoner kronor, enligt SME Direkt sammanställning inför rapporten.

Därmed blev resultatet 8 procent bättre än väntat.

Rörelsemarginalen exklusive STG uppgick till 31,0 procent (27,5), mot väntade 29,5 procent.

Resultatandelen från det 49-procentiga innehavet i STG blev 69 miljoner kronor (65). I SME Direkts sammanställning hade analytikerna i snitt räknat med en resultatandel om 91 miljoner.

Före skatt blev resultatet, inklusive STG, 838 miljoner kronor (665) och nettoresultatet var 667 miljoner (533). Per aktie var resultatet 3:27 kronor (2:50).

Nettoomsättningen, exklusive tobaksskatt, blev 2.917 miljoner kronor (2.646). Här hade analytikerna räknat med 2.832 miljoner.

Swedish Match upprepar sin bedömning om att tillväxten på snusmarknaden i Skandinavien 2012 kan bli 3-4 procent, säger vd Lars Dahlgren till Nyhetsbyrån Direkt.

Bolagets andel av den svenska lågprismarknaden för snus har dalat stadigt under en längre tid men de senaste mätningarna från Nielsen visar en uppryckning till en andel om 46,6 procent.

”Det kan variera lite från månad till månad men förändringen i de två sista månadsmätningarna får ändå betraktas som en signifikant förändring. Vi levererar i enlighet med vad vi sagt och det är helt klart att vi tar marknadsandelar med Kaliber”, säger Lars Dahlgren.

I den senaste mätningen hade Kalibers andel av marknaden stigit till drygt 6 procent. Andelen för Kronan hade samtidigt sjunkit till strax under 10 procent.

Kommer Kaliber fortsätta att växa på bekostnad av Kronan?

”Vi kommer att fokusera på Kronan också men det är en rimlig bedömning att inom värdesegmentet så kommer Kronan ha lite svårare att försvara sig”, kommenterar vd:n.

Swedish Match upprepar också sin bedömning om att den amerikanska marknaden för bolagets amerikanska snus, moist snuff, ska växa med 5 procent under 2012 jämfört med 2011, enligt Lars Dahlgren.

I fredagens rapport skriver Swedish Match att rörelseresultatet för moist snuff ökade i det första kvartalet. Tidigare har bolaget bedömt att vinstnivåerna för mosist snuff ska kunna bibehållas 2012, eller kanske till och med öka något.

”Den ambitionen för helåret kvarstår även om det fortsatt är en extrem konkurrens på marknaden”, säger vd:n.

Swedish Match marknadsandel för moist snuff i USA har sjunkit successivt och är i den senaste mätningen nere i ungefär 10 procent. Lars Dahlgren tror ändå att bolaget kan bromsa marknadsandelstappet 2012 jämfört med utvecklingen 2011.

Swedish Match (Daily chart)
Swedish Match (Daily chart)

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.