Home > Swedish Matchs kursfall har ökat sannolikheten för bud

Swedish Matchs kursfall har ökat sannolikheten för bud

Det skriver Goldman Sachs i en analys daterad 27 november och pekar på flera orsaker till att ett bud nu ligger närmare till hands än tidigare.

Efter rapporten i slutet av oktober tappade Swedish Match som mest 17 procent och idag skrivs nedgången till drygt 10 procent. Den kraftiga kursrörelsen markerar slutet på en näst intill oavbruten uppgångsfas sedan hösten 2008 och bakom utvecklingen ligger en oro över att Swedish Match vinsttillväxtmotor, det svenska snuset, ska börja hacka betänkligt.

”Som vi ser det ger det här en potentiell uppköpare en attraktiv möjlighet”, skriver Goldman Sachs.

Ett tilltagande intresse för Swedish Match anses bland annat komma från det ökade intresse som tobaksindustrin visar för ”nästa generation tobak” med lägre skadeverkningar, så kallad harm reduction.

Goldman Sachs pekar även på de uppköp som hittills skett inom tobaksindustrin och menar att dessa i snitt lett till kostnadssynergier på runt 8 procent. Med en världsomspännande närvaro skulle ett globalt tobaksbolag kunna pressa ut ytterligare synergier, resoneras det i analysen, även om dessa i det korta perspektivet kan anses vara begränsade eftersom snus är en mer okänd produkt för konsumenterna jämfört med cigaretter.

Goldman Sachs noterar vidare att de stora tobaksbolagens balansräkningar är stabila, vilket i kombination med bra upplåningsmöjligheter innebär att finansieringen av ett förvärv inte bör bli något problem.

Tre av de fyra globala tobaksbolag som idag är aktiva på den svenska snusmarknaden har blivit så just genom förvärv. Imperial Tobacco köpte Skruf 2005, Japan Tobacco tog steget in i Sverige genom köpet av Gallaher 2007 och BAT förvärvade Fiedler & Lundgren 2008

Det skriver Goldman Sachs i en analys daterad 27 november och pekar på flera orsaker till att ett bud nu ligger närmare till hands än tidigare.

Efter rapporten i slutet av oktober tappade Swedish Match som mest 17 procent och idag skrivs nedgången till drygt 10 procent. Den kraftiga kursrörelsen markerar slutet på en näst intill oavbruten uppgångsfas sedan hösten 2008 och bakom utvecklingen ligger en oro över att Swedish Match vinsttillväxtmotor, det svenska snuset, ska börja hacka betänkligt.

”Som vi ser det ger det här en potentiell uppköpare en attraktiv möjlighet”, skriver Goldman Sachs.

Ett tilltagande intresse för Swedish Match anses bland annat komma från det ökade intresse som tobaksindustrin visar för ”nästa generation tobak” med lägre skadeverkningar, så kallad harm reduction.

Goldman Sachs pekar även på de uppköp som hittills skett inom tobaksindustrin och menar att dessa i snitt lett till kostnadssynergier på runt 8 procent. Med en världsomspännande närvaro skulle ett globalt tobaksbolag kunna pressa ut ytterligare synergier, resoneras det i analysen, även om dessa i det korta perspektivet kan anses vara begränsade eftersom snus är en mer okänd produkt för konsumenterna jämfört med cigaretter.

Goldman Sachs noterar vidare att de stora tobaksbolagens balansräkningar är stabila, vilket i kombination med bra upplåningsmöjligheter innebär att finansieringen av ett förvärv inte bör bli något problem.

Tre av de fyra globala tobaksbolag som idag är aktiva på den svenska snusmarknaden har blivit så just genom förvärv. Imperial Tobacco köpte Skruf 2005, Japan Tobacco tog steget in i Sverige genom köpet av Gallaher 2007 och BAT förvärvade Fiedler & Lundgren 2008.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto