Home > Sysselsättningen i USA ökade med 155.000

Sysselsättningen i USA ökade med 155.000

Analytiker räknade med att sysselsättningen skulle ha stigit med 152.000 personer jämfört med månaden före, och att arbetslösheten skulle uppgå till 7,7 procent, enligt Bloomberg News prognosgenomsnitt.

I november steg sysselsättningen med reviderade 161.000 (+146.000). Oktober-siffran reviderades samtidigt till 137.000 (+138.000).

Sysselsättningen i den privata sektorn ökade med 168.000 personer i december, väntat var +155.000. I november steg sysselsättningen i den privata sektorn med reviderade 171.000 personer (+147.000).

Den genomsnittliga timlönen steg 0,3 procent i december. Analytiker hade väntat sig en ökning med 0,2 procent. I november steg den genomsnittliga timlönen 0,2 procent.

Den genomsnittliga arbetstiden uppgick till 34,5 timmar per vecka i december (34,4 i november). Analytikerna väntade 34,4 timmar per vecka.

Sysselsättningen inom industrin ökade med 25.000 personer, jämfört med förväntningarna om en ökad sysselsättning med 4.000 personer. Månaden före ökade sysselsättningen i industrin med reviderade 5.000 personer (-7.000).

Sysselsättningen inom den tjänsteproducerande sektorn ökade med 109.000 personer, i detaljhandeln minskade sysselsättningen med 11.000 personer.

Byggindustrin noterade en ökad sysselsättning med 30.000 personer i december jämfört med månaden före. Antalet offentliganställda minskade med 13.000.

Antalet personer som ingår i arbetskraften ökade med 192.000 personer i december, till 155,511 miljoner. Hushållsundersökningen tydde samtidigt på att sysselsättningen ökade med 28.000 personer, efter en nedgång med 51.000 personer föregående månad.

Andelen av befolkningen som ingår i arbetskraften uppgick till 63,6 procent, jämfört med 63,6 procent föregående månad.

Antal personer i arbetskraften som för närvarande kan ta ett arbete steg till 18,956 miljoner jämfört med 18,846 miljoner månaden före. Andelen av befolkningen som har ett jobb uppgick till 58,6 procent, jämfört med 58,7 procent månaden före.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto