Home > Teknisk analys kontra fundamental analys

Teknisk analys kontra fundamental analys

Med hjälp av teknisk analys studerar man utbud och efterfrågan på själva aktien och hur dessa förändras. Principen är att i liknande situationer tenderar en grupp människor agera på ett liknande sätt. Det är alltså en form av tillämpad grupppsykologi.

Sedan använder man denna analys för att hitta situationer där man kan agera efter så låg risk som möjligt jämfört med den vinstmöjlighet man fått fram.

När man använder sig fundamental analys försöker man istället fastställa ett värde på aktien utifrån en företagsvärdering. Då studerar man företagets årsredovisningar, konkurrenssituationen, framtidsutsikter, aktiens nyckeltal med mera.

Teknisk analys och fundamental analys hänger ihop på många sätt. Många aktörer använder också både teknisk och fundamental analys. Dom resonerar då enligt följande; man har två ögon, varför blunda med det ena?

Teknisk analys fundamental analys

En annan sak är att många institutionella förvaltare inte ens under pistolhot skulle avslöja att de använder teknisk analys, men också där sker en omsvängning. Många högskolor och universitet har till exempel kurser i Behavioural Science där man studerar gruppspykologi och hur det påverkar de finansiella marknaderna.

På långsikt hänger givetvis en akties utveckling nära ihop med företagets fundamentala utveckling. Det betyder dock inte att man inte kan göra en tekniska analys på en akties långsiktiga rörelser. Tvärtom. Däremot kan stop lossen då bli på för stort avstånd.

På kortare sikt kan olika masspsykologiska fenomen påverka en aktiekurs nog så mycket som den fundamentala verkligheten. Pratar man med börs vd:ar så förstår de ofta inte varför deras aktie rör på sig på det sätt den gör.

Teknisk analys strävar alltså inte att förklara varför en aktie rör sig. Med hjälp av teknisk analys kan man däremot försöka hitta sätt att agera i aktiemarknaden så att man får ett bra risk-reward förhållande i sitt agerande.

Det stora värdet med teknisk analys enligt min mening inte framförallt att göra prognoser utan för att använda det till att göra bra affärer med hänsyn till risktagandet.

Det är dessutom viktigt att man är totalt prestigefri när man använder teknisk analys i praktiken. Det viktiga är inte att ha rätt utan att göra bra affärer. Har aktien gått under en stödnivå och givit en säljsignal så måste man agera efter det. Oavsett hur bra det sett ut tidigare.

Sedan vilken analysmetod man använder får var och en betämma efter vad som passar ens strategi, tidshorisont, personlighet och kompetens.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.