Home > Mikroanalys kombinerat med tillämpad grupppsykologi

Mikroanalys kombinerat med tillämpad grupppsykologi

Ibland kan man då konstatera att viktiga stödnivåer håller och att marknaden är så stark att den kan ta negativa nyheter utan större problem. Då kan det vara gynnsamt att köpa på rekyler.

I andra situtationer kan man konstatera att marknaden inte håller för en liknande händelse och då får man kanske istället viktiga säljsignaler.

Den tekniska analysen kan man använda till att göra prognoser för den sannolikaste utvecklingen. Det stora värdet med den tekniska analysen tycker jag däremot personligen är att man kan identifiera lägen där risk-rewardförhållandena är extra gynnsamma för ett positionstagande. Ett stort värde är också att man kan identifiera lämpliga stop loss nivåer.

Sedan vilken analysmetod man ska använda sig av är givetvis upp till var och en. Med fördel väljer man en metod som passar ens intresse, personlighet och kunskapsnivå.

Många använder ofta en kombination av fundamental och teknisk analys. Så gör till exempel många institutionella förvaltare. Även om de kanske inte alltid skyltar med det utåt..

Vill man fördjupa sig i resonemanget kring den teknisk analysen kan man beskriva det som mikroanalys kombinerat med tillämpad grupppsykologi.

Tanken är att i likartade situationer agerar en grupp människor på ett likartat sätt. Inte varje individ agerar exakt likadant utan är alltså en gruppen av människor.

Människan agerar nämligen ofta i flock. Det är något vi lärt oss sedan urminnes tider och det har hjälp oss att överleva som ras. Det har till exempel gjort det lättare för oss att skaffa föda och försvara oss mot farliga djur.

Detta flockbeteende har vi också när vi handlar värdepapper. Den tekniska analysen hjälper oss då att studera flockens beteende utifrån. Trots att man själv ofta är en del av flocken.

Man kan då med hjälp av teknisk analys lättare dra relevanta slutsatser om hur man ska agera för att göra bättre placeringar och dra ner sin risk. Och inte minst att slippa fördummas av flockens grupptryck.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.