Home > Tele2 uppvisar styrka

Tele2 uppvisar styrka

Tele2 bildade en rekylbotten i mitten av mars och har därefter befunnit sig i en positiv trend. Aktien noteras till 153,20 kr i skrivande stund.

I det längre perspektivet har Tele2 noterat sig ovan MA-50 sedan 2009. Handlare som gick lång i samband med trendskiftet under sommaren 2009 har fått en avkastning på ca 100 procent, räknat med dagens notering. MA-200 som används som referenspunkt för den långsiktiga trenden pekar upp.

Nuvarande notering kring 152 kr sammanfaller med toppen 2007, vilket innebär att aktiens starka återhämtning får oss att kategorisera aktien under ”intressanta kandidater”.

TEL2 B - Veckodiagram
TEL2 B - Veckodiagram

På kort sikt ser vi i dagsdiagrammet nedan att kursstaplarna noteras ovanför samtliga glidande medelvärden som är sorterade i rätt ordning. Detta säger oss att trenden är positiv och att vi ska navigera efter uppgång så länge som prisgrafen inte visar det motsatta.

Veckans uppgång efter rekylen ned strax efter utbrottet av 150,40 kr ger oss en indikation på att utbrottet inte var falskt utan att kursen ska fortsätta upp mot högre höjder.

TEL2 B - Dagsdiagram
TEL2 B - Dagsdiagram

Slutsats: Köpsignal effektuerades i samband med utbrottet av 150,40 den 8:e april. De som blev utstoppade när kursen korrigerades strax efter utbrottet kan återigen ta position på dagens kurs.

Motstånd: 154,60 / 159,00 / 164,60
Stöd: 150,50 / 149,10 / 147,90

Taggar:
Usa
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto