Home > The Coca-Cola Company slår förväntningar för intäkter och EPS under

The Coca-Cola Company slår förväntningar för intäkter och EPS under

Årets prognos förbättras då The Coca-Cola Company presenterar starka resultat från Q1 

The Coca-Cola Company (KO) presenterade nyligen sina resultat för Q1 2021, och de slog förväntningarna. Intäkterna steg med 4,7%, och viktigast av allt steg den organiska intäktstillväxten med över 6% (jämfört med konsensus att den skulle ligga platt). Ledningen hade tidigare antytt att det fanns potential för hög ensiffrig tillväxt för räkenskapsåret 2021, vilket nu bekräftas i och med denna starka organiska intäktstillväxt.

Investerare belönade de positiva resultaten genom att få aktiepriset att stiga med 1 dollar innan vissa började ta ut sina vinster. Företagets intäkter per aktie (EPS) för kvartalet slog också förväntningar då de hamnade på 0,52 dollar per aktie (icke-GAAP EPS 0,55 dollar) jämfört med förväntningarna på 0,51 dollar per aktie.

Källa: The Coca-Cola Company

Stark position för kassaflöde och förbättrad prognos

Kassaflödet från verksamheten under det första kvartalet av räkenskapsåret låg på 1,6 miljarder dollar, framförallt tack vare positiva initiativ för rörelsekapitalet (omsättningstillgångar netto på kortfristiga skulder). Företaget anmärkte en stark koppling mellan kundernas rörlighet och konsumtion, samt en koppling mellan vaccinationsgraden på olika marknader.

Stark tillväxt inom läskkategorin i Kina, Latinamerika och Indien kompenserades delvis av förluster i andra regioner i världen. The Coca-Cola Company stärkte dock sin vägledning framåt genom att upprepa sin prognos för räkenskapsåret 2021.

Goodwill är fortfarande en viktig position på företagets balansräkning och växte en aning jämfört med föregående kvartal. Detta antyder att företaget har genomfört nya förvärv som fortfarande håller på att testas under den närmaste tiden.

En intressant detalj från det första kvartalets resultaträkning är ökningen med 121 miljoner dollar från företagets ekonomiska riskreducerande aktiviteter. Precis som många andra amerikanska företag som säljer internationellt använder The Coca-Cola Company derivatmarknaden för att säkra och minska risken vad gäller specifika valutor. De säkrar även för att skydda mot förändringar i pris på bränsle och material som används i tillverkningen.

Detta är en av de uppdaterade kategorierna för hela årets prognos, då företaget förväntar sig cirka 2% ökad tillväxt från valutapositioner (så kallad tailwind), vilket inkluderar de positioner de har på marknaden. Jämförbar EPS kommer även gagnas av dessa positioner.

Allt sammantaget var det en stark rapport för ett företag som delvis påverkades av begränsad rörlighet under pandemin, och The Coca-Cola Companys aktier har stigit med 16,42% de senaste tolv månaderna. Om pandemin lättar taget om samhället, vilket vaccinationsgraden antyder, lär företaget tjäna på den ökade rörligheten.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto