Home > The Value Investor v.10 Turnaround i Catella?

The Value Investor v.10 Turnaround i Catella?

Ett bolag som nog flugit under radarn för det flesta är finansbolaget och tills helt nyligen banken Catella. Detta företag har under en tid haft problem i sin bankverksamhet och därmed lönsamhet och aktien har det senaste året åkt jojo mellan 20 och 25 kr då marknaden inte verkar kunna bestämma sig för vad bolaget är värt utan denna bankverksamhet. Det finns som vi ska se goda chanser för att bolaget är värt betydligt mer än de 2,2 miljarder det handlas för idag.

Catella är ett i raden av bolag som fokuserar på corportate finance och kapitalförvaltning, i deras fall med stort fokus på fastigheter. Corporate finance (omsättning 300 milj. 2018) hos Catella hanterar huvudsakligen fastighetsrelaterade affärer där man erbjuder en rad tjänster- värdering, finansiering, mäkleri osv åt företag. Kapitalförvaltningen (omsättning 400 milj.) är dels olika former av diskretionär förvaltning för företag och rika människor och dels den fondverksamhet som jag anser ha fått oförtjänt lite uppmärksamhet. Man har 600 anställda och är förutom i Sverige verskam i flera europeiska länder, främst Tyskland, Luxemburg och Frankrike.

Jag skriver oförtjänt dels för att deras fonder är väldigt framgångsrika i sin förvaltning och dels för attde (föga förvånande) har en mycket god tillströmning av kapital år efter år. Hade de varit Brummer hade alla talat om t.ex. detta sagolika resultat (se nedan) för hedgefonden IPM Systematic Macro Fund. En fond som verkligen ger skäl för att kallas hedgefond, se nedan totalresultaten för respektive år…

Resultat på den här nivån får i varje fall utländska aktörer att vakna och man har haft en mycket fin tillströmning till fonderna, se nedan. Detta kapital tjänar man förstås väldigt säkra pengar på i form av ”fixed fees” för förvaltningen och förhoppningsvis även prestationsbaserade ersättningar  (bildkälla: Placera.se).

Banken har som sagt förlorat pengar för bolaget sedan flera år och man har nu avvecklat den genom att sälja delarna. Enligt ledningen kommer man att kunna återbringa det egna kapitalet om 400-500 miljoner kronor som kommer att bokföras senare i år och eventuellt även i början av 2020. Utrymmet tillåter inte en närmare genomgång av affärsområdena, den intresserade rekommenderar jag Introduces tillräckligt objektiva genomgång av företaget här.

Caset som jag ser i Catella handlar alltså om att höja blicken och försöka se vilka kassaflöden bolaget kan leverera om man rensar från bankverksamheten och kostnaderna för att göra sig av med denna samt förstås ligger till det kapital som man återbördar från banken. Det påminner inte så lite om den analys jag gjorde i Swedbank under Finanskrisen (inga likheter i övrigt förstås). Med ett rimligt antagande av ”normal” vinstnivå och tillväxtutsikter kan man förstås uppskatta ett rimligt värde på bolaget. I detta ingår dels hard facts- framförallt de väldigt säkra intäkter man har från ”fixed fees” för förvaltat kapital och dels bedömningar av inte bara tillväxt utan också vilka lättnader på organisationen en smalare och bättre fungerande verksamhet tveklöst kommer att medföra. Alla vi som har jobbat i företag där man haft problem vet hur mycket tid som går åt till att lösa dessa och hur andra delar av verksamheten blir lidande så länge som förlusterna pågår.

Omsättningen för kvarvarande verksamhet är strax under 700 miljoner. Ovan syns samtliga kvarvarande verksamheter. Rörelseresultatet (nedre raden) visar hur man tagit omställningskostnader direkt över resultatet för Kapitalförvaltningen och tillsammans med dels stora satsningar på utbyggnad av denna verksamhet och dels som sagt dåligt utfall av prestationsbaserade ersättningar för fondverksamheten har tillfälligt dragit ned Q4 stapeln till dryga 40 miljoner. Resultatet 2018 drogs ned rejält och det för 2019 kommer att dopas av extraordinära intäkter från bankförsäljningen, men om vi utfår från ett justerat resultat på 2,50 kr per aktie hamnar PE idag på 10, EV/EBIT under 3. PE-talet blir förstås ännu finare om man drar av kassan.

Det finns skäl att tro att detta är ett försiktigt antagande givet att de satsningar som drog ned resultatet i fjol borde ge stöd till intäkterna i år samt att de prestationsbaserade ersättningarna var ovanligt låga förra året. Men även med ett enkelt och ganska försiktigt antagande blir dagens värdering väldigt låg.

Värderingen blir än mer märklig när man tänker på att en mycket stor del av rörelseresultatet kommer från fonderna (7/8 under 2018) och förstås är värdigt säkert tack vare de återkommande fasta avgifterna och kapitalet växer stadigt dessutom. Ju säkrare en intäkt är, desto högre ska den förstås värderas allt annat lika och andra finansbolag med en stor del sådana intäkter värderas därför betydligt högre än Catella. Utdelningen höjdes dessutom med 20 % till 1,20 vilket ger en direktavkastningen på runt 5 % och rimligen extra stöd till aktien

Lägg därtill en stabil finansiell position, imponerande tillväxt sett över längre tid och ännu mer pengar på ingående från bankverksamhetens försäljning och därmed möjlighet till ytterligare höjning av utdelningen alt. en extrautdelning. Omställningar är alltid besvärliga och brukar ta längre tid än planerat men Catella känns ändå som ett förvånansvärt säkert kort givet den kända informationen. Om det nya Catella levererar i linje med de senaste åren borträknat bankverksamheten och fortsätter växa finns det såvitt jag kan bedöma en rejäl uppsida i dess aktie som idag handlas runt 25 kr.

Jag äger inte aktien. Överväger dock att köpa.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto