Home > The Value Investor v.20 Aspire Global och Catella rapporterar

The Value Investor v.20 Aspire Global och Catella rapporterar

De två sista av de bolag jag har skrivit om senaste året rapporterade i veckan som gick. Bolagen verkar inom vitt skilda branscher men de har flera intressanta likheter. Precis de saker som fick mig intresserad av bolagen. Dels är båda lågt värderade och dels är de väldigt lite uppmärksammade av analytiker och media. Det senare påverkar förstås det första och har troligen flera skäl. Storleken på bolagen är förstås något som gör dem mindre intressanta för de stora drakarna men för Aspire påverkar utan tvekan att bolaget är israelsikt och inte svenskt och för Catella att man dragits med problem med sin bankverksamhet.

Catella (se tidigare inlägg här ) är som jag skrev om tidigare inne i en omställningsfas där man säljer bankverksamheten för att satsa helhjärtat på de mer lönsamma verksamheterna inom fastigheter och (väldigt framgångsrik) fondförvaltning. Rapporten var stabil- nettointäkterna ökade till 447 miljoner (411) och resultatet landade på 133 miljoner (41) men här stökar omställningen och jämförelsen med fjolåret haltar rejält. Förvaltat kapital ökar inom både Property investment och fondverksamheten (se nedan).

Bolaget är med andra ord just nu ganska svåranalyserat då avvecklingen dels ger tillskott i form av köpeskilling men dels förstås kostar pengar. Man anställer också ny personal för att klara sina offensiva satsningar vilket föga förvånande drar ned rörelseresultatet i det senaste kvartalet. Även balansräkningen blir lite stökig av denna anledning.

Property investment management rullar på fint tycker jag:

Liksom fondverksamheten:

Caset är som jag ser det intakt- om man höjer blicken och tror på en fortsatt framgångsrik omstöpning av bolaget finns betydligt större värde i verksamheten än de dryga två miljarder som den värderas till idag. Jag äger en liten post och avvaktar den vidare utvecklingen. Aktien har stigit den senaste tiden så det är inte omöjligt att marknaden är på väg att ”upptäcka” Catella.

Aspire Globals rapport känns som en ytterligare bekräftelse på att bolaget växer stabilt och mycket lönsamt. Första kvartalet är naturligt svagare för Aspire precis som för andra bolag i spelsektorn och marknaden hade utan tvekan oroat sig för att man skulle påverkas av den svenska regleringen, vilket förstås förstärktes av att man fick nyligen tre miljoner kronor i böter av Spelinspektionen för att deras implementation av Spelstopp inte fungerade i början. Sverige är dock fortfarande en mycket liten del av verksamheten.

Intäkterna ökade med 81 % och tack vare att EBITDA-marginalen stärktes från 15,3 % samma kvartal förra året så till 18, 3 % så stärktes EBITDA, rörelseresultatet och vinsten med 116-117 % helt i linje med fjärde kvartalet. Sekventiellt steg intäkterna måttligt från från 32,9 till 33,2 MEUR eller 1 %, att jämföra med förra året då de sjönk med 4 % mellan kvartalen, vilket får anses som det normala då Q1 som sagt är svagare generellt.

Samtidigt sjönk EBITDA från 6,6 MEUR till 6,1. Dock var 0,3 av dessa pga ovanstående böter och för ett år sedan sjönk EBITDA med över 25 % mellan dessa kvartal. Dessa jämförelser visar att tillväxten och marginalförbättringen är så stark att det som tidigare var ett rejält hack i kurvan nu nästan försvunnit.

Aspire Globals utveckling syns  som för de flesta bolag betydligt bättre när man istället tittar på rullande 12 månader, vilket bolaget förstås gärna visar upp:

På minussidan ligger att vinsten för andra gången sjunker sekventiellt. Detta beror på ökade kostnader över hela linjen främst p.g.a. allt större andel reglerade intäkter. EBITDA-marginalen sjönk från 20,3 % i Q4 till 18,7 %. Rörelsemarginalen från 18,7 till 16 %. Bolaget har flaggat för att marginalen skulle sjunka och det är förstås ingenting konstigt med att det kostar att växa och gå in på nya marknader men denna utveckling är förstås en anledning till att aktien handlas extremt billigt sett till vinsten och omsättningen. Denna typ av verksamhet med skalfördelar och stor andel relativt säkra intäkter ska ha stigande marginaler när omsättningen växer och jag tror att detta kommer att bli fallet med tiden.

Nästa kvartal har klart svårare jämförelsetal men med nuvarande takt så kommer man fortfarande att växa rejält mot fjolåret då man i andra kvartalet hade intäkter på 24,7 miljoner. Att jämföra med 33,1 i senaste kvartalet eller 34 % mer. Allt tyder som jag ser det på fortsatt fin tillväxt. Aktien tog ett skutt på runt 10 % på rapportdagen och det börjar kanske anas att marknaden får förtroende för att bolagets positiva utveckling är hållbar. Utan tvekan påverkar det att bolaget är israeliskt och att det ännu inte varit två år på börsen men förr eller senare brukar ju uppmärksamheten komma när ett tidigare rätt okänt bolag gång på gång lämnar riktigt fina rapporter.

Jag äger aktien.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto