Home > The Value Investor v.23 En ny titt på Storytel

The Value Investor v.23 En ny titt på Storytel

Jag är nöjd kund hos Storytel sedan två år och köpte aktien till framförallt mina barn strax efter att jag börjat använda tjänsten (se tidigare inlägg om Storytel här) och känt på dess ”stickiness”. Bolaget har sedan dess fortsatt att växa väldigt snabbt och startat verksamhet i ett antal nya länder. Inte minst har man fortsatt att på alla sätt visa att verksamheten är mycket skalbar.

Aktien har som vanligt för snabbväxande företag som inte går med vinst pendlat rejält mellan rapporterna från 70 när jag köpte första gången till över 150 och därefter ned en bit under 100 igen och pendlar runt hundralappen idag.

 

Anledningen till mitt intresse är i grunden en tro på bolag liknande Netflix, vilket även är VD/grundaren Jonas Tellanders förebild, som erbjuder en obegränsad tjänst till en fast kostnad som månatlig prenumeration till alltfler länder i världen. Prenumeratinsintäkter är väldigt mycket säkrare än när man måste hela tiden hitta nya kunder, se bara hur Microsoft fick ny kraft när man började låta kunderna prenumerera på Office m.m. istället för att hoppas att de skulle köpa nya versioner vart eller vartannat år.

Kan man därtill som sagt gå in på nya marknader successivt och efter några år börja tjäna pengar även där och, allra viktigast tror jag, den tjänst man erbjuder, här lyssnande på böcker och tidningsartiklar, efterfrågas alltmer så finns det nästan ingen gräns för potentialen på längre sikt. Risken, å andra sidan, är förstås att man i sin iver att expandera går allt längre ner i röda siffror och inte, som Netflix lyckades, vänder upp igen när man är färdig med sin geografiska expansion.

Frågan är förstås om aktien nu vid 100 kr är köpvärd. Bolaget rapporterade för en dryg månad sedan och som vanligt var den viktigaste siffran, ökningen av antalet prenumeranter, imponerande. Dessa steg med väldigt fina 44 % på årsbasis medan intäkterna för streamingen ökade med 33 %. Att intäkterna inte hängde med antalet prenumeranter beror bl.a. på att man på sin största nordiska marknad införde en familjeprenumeration varför intäkten per prenumerant (ARPU) sjönk från 128 till 118 kr. Intäkterna totalt, alltså inklusive förläggardelen m.m., ökade med 23 %.

Den nordiska marknaden, framförallt den svenska, är förstås äldst och den som man idag tjänar pengar på. Allt handlar som sagt om att man ska satsa sitt kassaflöde och mer därtill på att gå in på nya marknader och efter tre-fyra år tjäna pengar även här. I årsredovisningen för 2018 visar man denna intressanta tabell:

Som synes ökar siffrorna för varje år på varje rad- man verkar på alltfler marknader, på respektive marknad blir man större och större, man ”leder” (något subjektivt men i t.ex. Sverige är ju detta helt uppenbart) på fler och fler av sina marknader och slutligen blir alltfler (i fjol fyra av 15) marknader lönsamma för Storytel. Därtill är prognosen för 2019 mycket optimistisk.

Man kan dock också förstås utläsa av tabellen att den nedersta raden släpar betänkligt. Ökningen av antalet lönsamma marknader håller inte alls lika snabb takt som raderna ovan men detta är helt naturligt då det som sagt tar några år för en marknad att bli lönsam medan man kan starta verksamhet i ett nytt land snabbare än så.

Bidraget från streaming, efter avdrag för all royalty etc, till koncernen ökade också med 31 % till 31,4 miljoner kronor de senaste 12 månaderna. Detta är ännu bara dryga 10 % av omsättningen men håller jämna steg med tillväxten i prenumeranter vilket måste ses som mycket positivt. I Sverige är marginalen 34 % och i Norden totalt 29 % (utanför Norden är marginalen negativa 116 % vilket dock är en successiv förbättring över de senaste kvartalen), något som förstås ger stöd åt affärsmodellen och att ju längre man verkat i ett land desto lönsammare blir det.

Storytel har nu också en e-läsare, varför förstår jag inte riktigt med tanke på att iPads är så vanliga, man köpte nyligen in Ztory, en streamingtjänst för tidningar och tidskrifter vilken man lovar att snart introducera en ny tjänst för i Norden. Man har generellt haft god koll på sin kundstocks tillväxt och man guidar 50 000 nya prenumeranter i detta kvartal (834 000 idag).

Dessvärre ökar förlusten och med den över tid också skuldsättningen i takt och det är detta som är det oroande. EBITDA sjönk från -35 miljoner för ett år sedan till -68 miljoner i Q1(-17,2 % marginal) i år och VPA gick från -1,00 kr till -1,60 kr. Finansnettot gick från -3,6 miljoner kronor för ett år sedan till -6,3 i senaste kvartalet. Man har runt en halv miljard i kassan men kassaflödet senaste kvartalet var negativa 100 miljoner kronor. Hittills har Storytel dock inte haft några problem att finansiera sig på marknaden.

Allt tyder alltså på att Storytels affärsmodell fungerar- man tjänar med tiden pengar på de marknader man går in i, men det gäller förstås att denna trend håller i sig. Om(!) den gör det och man går mot flera miljoner prenumeranter på sikt så kommer förstås ägarna att bli rikligt belönade med tiden, dels genom att kassaflödet och vinsten stiger som det såsmåningom gör i skalbara verksamheter och dels genom att Storytel då troligen har fått ett starkt grepp om ljudboksmarknaden i en betydande del av världen. Lite som Netflix har kopplat greppet om sina starka fästen.

Att köpa aktien idag bör vara ett uttalat långsiktigt case. Jag är säker på att den kommer att fortsätta vara volatil men jag är inte rädd att äga den i mina barns portföljer.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto