Home > The Value investor v.3 Öresund- juvelen bland investmentbolagen?

The Value investor v.3 Öresund- juvelen bland investmentbolagen?

I Sverige finns som bekant ett antal fantastiska investmentbolag. Det verkar som om dessa dessvärre ofta glöms bort av värdeinvesterare. Kanske för att vi antingen anser oss bättre på att hitta undervärderade aktier själva eller skräms av att bolagen i vissa fall handlas högt i förhållande till sitt substansvärde. De fem-sex bästa investmentbolagen har dock över tid levererat god och i ett par fall fantastisk totalavkastning till sina ägare över längre tid och det är ju vad värdeinveastering syftar till.

 

Investmentbolagens framgångar är som jag ser det produkten av en enormt skicklig grundare/ledning som de senaste decenniernas svenska fixstjärnor som Mats Qviberg, Gustaf Douglas, Fredrik Lundberg, Sven Hagströmer och, under en mer underhållande tid, Jan Stenbeck. Lägg därtill möjligheterna att både tålmodigt äga växande storbolag samt genom kontaktnät och stora finansiella muskler hitta unga, lovande onoterade bolag vars utveckling över tid brukar vida överstiga börsens avkastning.

Vissa investmentbolag har traditionellt haft en stor industriell slagsida. Detta är föga förvånande med tanke på det svenska näringslivets historiska tyngdpunkt- de stora industrikoncernerna. Detta har dock gjort att jag har varit lite ljummen till många av dem då dessa bolag sällan har särskilt stora dolda värden eller tillväxtutsikter. Ett utmärkt undantag på detta är dock Öresund som har imponerat alltmer på senare tid och jag har köpt aktien till mina barns portföljer.

Öresund är inte rädda att gå in i nya sektorer. Detta är förstås inte unikt, t.ex. Investor har gjort många framsynta investeringar liksom Kinnevik och flera andra, men det är sannolikt det avgörande skälet till att bolaget sticker ut resultatmässigt de flesta kvartal som rapporteras. Även om aktiekursen följde substansvärdet (nere till vänster) under flera år så har aktien gått i motsatt riktning de senaste två åren:

 

Totalavkastningen för Öresundsaktien sedan 2000 var i snitt 18,9 % och se senaste fem åren otroliga 28,3 %. Med den relativt svaga utveckling som aktien alltså har haft på senare tid samtidigt som substansvärdet t.ex. har stigit med 11,1 % mellan 1/1 2018 och 30/11 2018 medan börsen stod stilla så kan det nu vara köpläge.

Öresunds portfölj är ganska lagom diversifierad med stora innehav i flera fina företag i olika sektorer. (Naturligtvis finns en risk att jag påverkas av Öresunds stora investering i mitt eget innehav Catena Media.)

 

Lite intessant var också Öresunds meddelande nyligen att man köpt in sig med 2,1 % i utbombade LeoVegas-aktien, vilket man sannolikt inte gjort utan en hel del analys och kontakter med bolaget. Man kan tycka vad man vill om att stora institutioner har en gräddfil till företagsledningar men det är svårt att inte se fördelen som aktieägare i investmentbolag att denna möjlighet i många fall finns.

Givetvis är ett köp i ett till personalstyrkan litet investmentbolag som Öresund ett bet på Mats Qviberg och hans förvaltare. Att Qviberg skulle lämna skutan i närtid känns väldigt osannolikt men andra kan förstås komma att köpas över till konkurrenter, vilket måste ses som en risk liksom att Qviberg skulle tvingas lämna av hälsoskäl eller liknande. En viss rabatt allt annat lika är förstås motiverat av detta skäl.

Öresund har av naturliga skäl inte haft någon substansrabatt utan tvärtom i regel handlats med en Qviberg-premie. Just nu är man dock ungefär i paritet med portföljvärdet vilket förstås ger en ytterligare trygghet i ett eventuellt köp.

Jag tror, stärkt av inte minst bolagets fortsatta förmåga att överträffa börsen rejält även i sämre börsklimat som i fjol att Öresund kommer att fortsätta vara ett utmärkt alternativ för den som även vill äga investmentbolag. Utan tvekan lägre risk än den typiska värdeaktien men i kombination med sannolikt goda möjligheter till avkastning över det vanliga.

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto