Home > The Value Investor v.36 Hernö Gin rapporterar

The Value Investor v.36 Hernö Gin rapporterar

Som trogna läsare av mina krönikor vet så följer vi på Tradingportalen Hernö Gin som ett intressant svenskt nanocapbolag. Mitt första inlägg publicerades i början av 2018 och sedan dess har det runnit mycket gin under broarna. Intresset för både produkten och bolaget har exploderat, vilket jag framförallt märkt i den ständigt ökade mängden frågor om bolaget som jag har får.

Detta blev också tydligt i onsdags kväll då Hernö bjöd in till sin första aktieägarträff då också H1-rapporten presenterades. Alla 112 biljetter hade snabbt sålt slut och även om jag märkt det allt större intresset även i sociala medier det senaste året så blev även jag överraskad av att bolaget idag har en så stor och intresserad aktieägarskara.

Hernö rapporterar bara halvårsvis (se tidigare analyser av rapporterna, besök på destilleriet mm här) och våren 2019 var det första ”hela halvår” för Hernös samarbete med finländska distributören Altia som idag har hand om all logistik och distribution på den nordiska marknaden inklusive ”Travel retail” (gränshandel).

Som man tidigare kommunicerat leder detta förstås till lägre försäljningspris ut men också lägre kostnader för distribution och lagerhållning. Som framkom med tydlighet under frågestunden i förrgår var det nödvändigt med en stor partner för att nå ut till den bredare restaurangmarknaden samt, framförallt, gränshandeln med alla rederier, flygbolag och flygplatser. En organisation på åtta-nio personer har inte möjlighet att penetrera dessa marknader utan bör nog koncentrera sig på produktionen och den växande besöksnäringen.

Försäljningen i volym ökade med 36 %, vilket som väntat är lägre än för ett-två år sedan då genombrottet på Systembolaget gav sanslös tillväxt men tycker jag ändå fina siffror under årets säsongsmässigt svagare del. På grund av det nya samarbetet blev intäkten i kronor räknat 16 % högre än i fjol men den jämförelsen blir falsk då man ju sålde själva med högre pris. Samarbetet verkar hittills ha varit mycket lyckad då Travel Retail ökade med 265 % mot förra våren.

Det är på kostnadssidan vi ser de riktigt goda nyheterna och vad skalfördelarna betyder för ett premiummärke som Hernö. Viktigast är att Övriga kostnader landade på -18 % (från 2,9 till 2,4 miljoner). Detta skall ställas mot ökningen av sålda varor på 34 % och är alltså framförallt ett resultat av att Altia idag tar hand om distributionen i Norden.

Råvarorna är upp med 23 % men detta är ju långt ifrån 36 % ökad försäljning och visar, inte minst då euron dessvärre fortfarande stigit en del, på fördelarna med att sälja allt större mängd. Ledningen berättade t.ex. att när man tidigare beställt några pallar av ”tomflaskorna” från Frankrike så köper man idag en hel långtradare åt gången. Personalkostnaderna ökade med måttliga 16 % pga höjda löner och en nyanställning. Rörelsemarginalen är konstant på 34 %.

Att kostnaderna inte stiger alls i samma takt som intäkterna visar sig återigen på nedersta raden. Vinsten ökade med utmärkta 45 %. Kassan på 6,4 miljoner (8,3) är något lägre än för ett år sedan pga bygget av det nya besökscentret och eget kapital ökar som vanligt, denna gång från 18 till 24 miljoner kr. Med en soliditet över 80 % och inga räntebärande skulder har bolaget förstås en balansräkning som de flesta företag bara kan drömma om. Resultatutvecklingen för första halvåren sedan 2016 är nästan komiskt linjär, se nedan.

Min känsla efter att ha läst rapporten och inte minst talat med ledningen är att bolaget känns alltmer moget och mindre startup. Med åtta år på nacken är detta både naturligt och önskvärt. Deras stora satsning på besöksnäringen med bygget av det nya besökscentret hitom destilleriet på bilden nedan, kommer sannolikt att kunna möta det stora tryck som finns framförallt under sommaren men även övriga året men framförallt bidra till en större breddning av verksamheten. Därtill möjliggör detta att plats frigörs i destilleriet för den tredje panna som kommer att installeras i vår. Med denna har man sannolikt säkrat produktionen för många år framåt.

Ett mer moget företag har förstås inte längre samma tillväxttakt eftersom ett litet bolag går från mycket låga tal till större då jämförelsetalen blir allt högre. Ledningen betonar att det stora löftet idag är gränshandeln där de ännu ”bara har doppat tårna” men redan finns på de flesta färjor och nu också på Arlanda och Landvetter.

Det gäller dock att fortsätta vinna kunder i detta för dem ganska nya marknadssegment nu när hemmamarknaden är mer penetrerad- Hernö säljs ju idag nästan överallt på finare pubar, restauranger och barer i Stockholm och andra större städer.

Det är svårt att hitta några några egentliga svagheter i vare sig rapporten eller ledningens ”berättelse” idag. Tillväxten är som sagt lägre idag men det kan ju inte vara någon överraskning för någon som följer bolaget oc ingen trodde väl på fortsatt dubbling år för år.

Den för många andra små företag typiskt höga skuldsättningen finns ju inte alls här varför inga räntekostnader äter upp resultatet och avskrivningarna är små. Kassan är mycket välfylld. Därtill och i mitt tycke viktigast är lönsamheten fortsatt mycket god med 34 % rörelsemarginal som stiger år för år tak vara de stora skalfördelarna. Det känns sannolikt att den naturligt starka hösten kommer att ge rejält klirr i kassan.

Jag är aktieägare i bolaget sedan början av 2017.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto