Home > The Value Investor v.46 Att besöka företag

The Value Investor v.46 Att besöka företag

Redaktionen

Jag har alltid tänkt att det måsta vara oändligt mycket svårare att investera om man inte har arbetat ute i ”vanliga” företag. Alltså andra mer reguljära företag än den bank eller fondförvaltare man kanske kom direkt till efter studierna. Detta för att det är så otroligt värdefullt att ha varit med och sett inifrån hur värdet skapas, hur bra och dåliga beslut fattas, hur tillverkande företag organiseras och inte minst hur olika företag reagerar på konkurrens.

 

Det märks också när man läser rapporter och analyser hur det liksom skiner igenom att personen som skrivit texten har sin ”erfarenhet” huvudsakligen från studiernas värld. Dels genom hur utmaningar och möjligheter för företaget beskrivs och dels genom hur naivt ledningens planer godtas som lösningen på även allvarliga problem. Har man arbetat på ett antal företag, helst noterade, har man helt andra möjligheter att se igenom ”corporate bullshit”.

Även om man har mycket erfarenhet från eget arbete så får man dock vara ödmjuk inför det enkla faktum att man står på utsidan och försöker titta in i de företag man investerar i. Det är bara en begränsad mängd information man kan få från utsidan och man vet mycket mindre än de som arbetar i företaget, eller i alla fall i branschen.

 

Första gången jag besökte ett producerande företag var när jag läste i Bayreuth och tillsammans med en kursare tillbringade morgonen hos Brauerei Maisel. Idag är det inget märkvärdigt för mig förstås när jag ser tillbaka men jag minns intrycket det gav att för första gången se en perfekt produktionslinje, hastigheten och effektiviteten. Inte minst när de hade gjort en välgärning och sparat den gamla produktionens alla delar i en angränsande byggnad och man fick en inblick i vilka gigantiska framsteg som gjorts de senaste decennierna. Mannen som visade oss runt berättade med anekdoter och fakta precis hur bryggeriet fungerade och hur förtaget fick ut sina produkter till konsumenterna.

Vi fick blodad tand och fortsatte att kolla upp hur man kunde besöka det lokala näringslivet och bl.a. minns jag att vi var på besök på den lokala cigatettfabriken som drevs av British American Tobacco där man fick ta för sig fritt av varuprover. Andra tider då. Tillbaka i Uppsala åkte vi till ABB i Västerås, på den tiden kanske det mest hippa företag man kunde tänka sig för studenter. Där såg jag de robotar som jag många år senare skulle köpa in till GE Healthcare.

 

När jag började investera på allvar, dvs utan att ha något annat arbete så tog jag upp besökandet av företag och det har varit exceptionellt lönsamt. Även om det inte sällan har kostat en slant i resa och boende som t.ex. när jag nyligen var på besök hos Catena Media i Valletta så har man i min erfarenhet tillbaka pengarna i överflöd genom att kunna bedöma företagets utsikter betydligt bättre än om man bara sett verksamheten från utsidan.

Att se produktionen m.m. där den händer är väldigt annorlunda mot att läsa om den i fyrfärgsbroschyrerna och årsredovisningar med professionellt tagna bilder på de snyggaste av de anställda. Inte minst kan man få en betydligt bättre förståelse av skalan på verksamheten, vilket t.ex. var mitt bestående intryck efter att ha sett Evolution Gamings stora anläggning i Riga. Man får också chans att tala avspänt med kunniga personer, vilka lika gärna kan vara personal långt ner i hierarkin med järnkoll på verksamheten.

 

Naturligtvis är det inte bara att åka och knacka på hos företag utan man måste få någon i ledningen att tycka det är värt tiden och besväret att visa en runt och svara på frågor. Detta är väsentligt enklare ju mindre företaget är. Ett litet företag vill ha uppmärksamhet och samma gäller företag som styrs av grundarna även om de har blivit större nu. Exempelvis Kopparbergs vill gärna visa ägarna allt man gör och bjudet in till visning av bryggeriet varje årsstämma.

Det enklaste sättet för en privat investerare är i min erfarenhet att höra av sig mejlvägen till en lämplig person i ledningen och ställa relevanta frågor t.ex. efter en kvartalsrapport. Svarar personen inte så påminn och går det inte då heller så är det ju bara att höra av sig till någon annan. I större företag är den personer troligen den IR-ansvarige men i mindre är det VD eller finanschefen. Människor är olika och vissa tycker att investerarkontakter är slöseri med tid, menar många andra älskar att berätta om sitt företag och allt fantastiskt man gör.

Jag har skrivit om några av de besök jag har gjort hos företag, här är länkar till några av de mer intressanta: Evolution Gaming i Riga, Hernö Gin, Kopparbergs och Catena Media på Malta.

 

 

Taggar: