Home > The Value Investor v.49 Kambi är högintressant på sikt

The Value Investor v.49 Kambi är högintressant på sikt

Jag som har en förkärlek för bolag som säljer ”hackor och spadar” till gamblingsektorn och ägde underleverantören Boss Media redan 2005 har förstås följt Kambi, om än på avstånd. Kambi som ”säljer odds” och kringtjänster till sportspelsoperatörer är ännu ett i raden av väldigt framgångsrika svenska iGaming-bolag. Med en mycket stark marknadsposition i Europa med framförallt Kindred som kund söker man sig nu ut mot övriga världen men just nu förstås allra mest mot den extremt lovande amerikanska marknaden (se tidgiare inlägg om domslutet som för alltid förändrade spelindustrin i USA).

Kambi har ganska mycket varit en nischleverantör med en jättelik kund, men de risker det för med sig har alltså börjat övervinnas på senare tid och tack vare detta och att omsättning och vinst skjutit i höjden har aktien senaste året värderats upp. Frågan är därför om aktien är fullvärderad nu runt 200 kr eller om detta blir ännu ett av bolagen som har åratal av mycket lönsam tillväxt framför sig. Jag lutar åt det senare.

Kambi är väldigt likt mina innehav Evolution Gaming och Catena Media. Alla bolagen är förstås underleverantör till speloperatörer och agnostiska vad gäller vilka bolag som kommer att lyckas på marknaden. De levererar mycket viktiga tjänster till dessa bolag och tar alla betalt med en procentandel av överskottet, eller om man uttrycker sig lite mer drastiskt- de delar på spelarnas förluster.

 

Samtliga bolag, liksom för övrigt också t.ex. NetEnt, kritiseras av många för att deras tjänster påstås kunna utföras av operatörerna själva. Detta är dock lite som att tro att man kan börja konkurrera framgångsrikt med sin lokala Ica-handlare… Bara att skaffa en lokal, anställa personal, hyra ett kassasystem och börja köpa in livsmedel så är man igång. Detta är kanske teoretiskt sant men i praktiken går det ju inte. Det finns ofta hundratals spelmöjligheter på en enskild fotbollsmatch, både innan marschen börjar och under spelets gång (live). Det krävs alltså en mycket stor apparat att hålla med alla odds, varav många förstås förändras löpande under matchens gång, för tusentals sportevenemang varje dag. Detta kan bara utföras lönsamt om det sker i stor skala, precis som live casino (se mitt inlägg om besöket hos EVO i Riga), eller affiliatesverksamhet.

Det fungerar som med allting annat- konkurrensen driver fram att olika företag gör vad de är specialiserade på, den tjänst som de är bättre på än andra, och köper av varandra. Föga förvånande blir det alltså de företag som hårdsatsat på just sin grej, som EVO:s livecasino eller CTM:s lead generation, som inte bara tar en allt större del av marknaden utan är också de som tjänar alltmer pengar, se gärna mitt inlägg ”Monopol är målet”.

Kambis verksamhet har vuxit sakta men säkert under många år. Dock påverkas man naturligt i ett enskilt kvartal av huruvida favoriterna i de större sportevenemangen vann eller inte, liksom förstås andra faktorer. Det översta diagrammet visar varje kvartal medan den undre filar bort de ibland stora avvikelserna mellan kvartalen och visar en rullande 12 månaders utveckling för marginalerna samt för vinsten och omsättningen per aktie.

Som framgår var vinstutvecklingen god i tredje kvartalet och bolaget lyfte fram sin hittills mycket lyckade satsning i USA där man tagit lejonparten av de nyöppnade ”sportböckerna” i framförallt New Jersey i och med sina avtal med DraftKings, Sugarhouse och 888. Man säger sig nu ha runt 70 % av onlinemarknaden i New Jersey.

Även detta är väldigt likt de framgångar i USA som framförallt Catena Media haft men även Evolution. Något som alltså skiljer dem från EVO och CTM är  dock ovannämnda påverkan av hur resultaten råkar falla under ett visst kvartal, vilket alltså är en osäkerhetsfaktor i det korta perspektivet (EVO:s casinospel har ju helt enkelt ett visst procentuellt utfall och Catena har en mycket lägre andel sport).

Just i början av NFL-säsongen råkade också många favoriter vinna bland de nya spel som erbjöds när NJ-casinona fick möjlighet att starta spel på denna väldigt lovande marknad, varför utfallet annars hade blivit  bättre, oklart förstås hur mycket. Dock är det viktigt att komma ihåg att detta är bara början och att omsättningen för sportspel i New Jersey har slagit alla förväntningar. Man är i olika stadier att godkännas i (stora) Pennsylvania, West Virginia och Mississippi. Siktet är förstås inställt på jättelika New York, USA:s fjärde största delstat, som redan kommit långt mot en reglering samt ganska stora Ohio under nästa år.

En mycket viktig positiv faktor dock för Kambi, till skillnad från EVO och CTM men på samma sätt som norsksvenska GIG, är att man är agnostisk vad gäller om spelandet sker landbaserat, alltså i de stora ”sportpalats” som är typiska för USA eller snarare Las Vegas, eller i terminaler, eller om det sker online. Man levererar detta och ett mycket stort utbud av relaterade tjänster till casinona och är alltså inte alls lika beroende av legaliseringen av onlinespel, vilken hittills har gått långsammare än processen för landbaserat.

Det senare beror på de alltid så närvarande särintressena i USA som påverkar politiker att välja t.ex. med hänsyn till hur många servitriser som kan anställas lokalt om casinona bara kan nås via fysiska besök eller helt enkelt vilka som är bäst på att lobba mot lagstiftarna. På längre sikt kommer nog detta dock att ha liten påverkan då utvecklingen förstås även i USA kommer att gå starkt mot online, inte minst påhejat av casinona själva som förstås vill nå fler kunder än dem som kan besöka deras anläggningar.

 

Utsikter

Med uppemot fyrtio delstater som kommer att legalisera spel på sport, antingen online eller på lokal under de närmaste tre-fyra åren och en idag väldigt stark marknadsposition samt en stark position i Europa och satsningar mot Sydamerika m.fl. lovande marknader är sannolikheten förstås mycket god att Kambi kommer att växa minst 30-40 % per år under överskådlig tid. Hur väl man lyckas beror förstås på hur mycket konkurrens man möter men det är svårt att tro annat än att Kambi liksom andra leverantörer som tillbringat många år att utveckla ett mycket stort kunderbjudandet och trovärdighet på marknaden inte kommer att ta många av de affärer som dyker upp liksom behålla dem som man redan har.

 

Finanser

Som jag nämnde ovan ökar både försäljning och vinst liksom marginalerna mycket tillfredsställande. I tredje kvartalet fick man alltså tillgång till den amerikanska marknaden och ökade sekventiellt omsättningen med 16 % till 20,5 MEUR (38 % mot samma kvartal i fjol), vilket bolaget gärna lyfter fram då man tidigare aldrig vuxit från Q2 till Q3 de år som fotbolls-VM eller -EM spelats. Vinsten ökade från 1,7 till 3,3 MEUR (94 %), eller med 323 % mot i fjol. Detta skvallrar förstås en del om skalfördelarna i denna typ av verksamhet. Soliditeten har ökat något och ligger nu på 73 % och balansräkningen har stärkts överlag.

Både ett par insynspersoner och storägare passade dock på att sälja delar av sina ganska stora innehav när aktien steg över 200 kr.

 

Värdering

Den mest uppenbara risken vid en investering i Kambi vid dagens kurs mellan 190 och 200 är förstås värderingen. Aktien har handlats upp rejält det senaste året på starkare rapporter, nya avtal, däribland svenska ATG som ska bredda sin verksamhet, och som sagt framförallt händelserna i USA och Kambis utan tvekan mycket starka start på denna marknad. Uppvärderingen är dock logisk- visst tar marknaden ut en hel del i förväg men samtidigt är bolaget i en helt annan sits idag mot för ett år sedan.

 

Kambi sticker dock ut värderingsmässigt bland sina kolleger oavsett vilket mått man utfår från. Mätt på senaste fyra kvartalen (TTM) värderas de till runt EV/EBITDA 36 (EVO 21), EV/SALES 7,5 (EVO 8) och PE ligger runt 55, vilket såklart är högst i klassen. Alla dessa tal blir ju lägre om man istället räknar på fyra gånger Q3 (PE 35) eller om man tar Q3 och gör en prognos för kommande tre kvartal, vilket är mer rättvisande när man växer snabbt

Marknaden gillar verkligen Kambi just nu. Aktien har till skillnad från alla större sektorskolleger förutom Cherry gått mycket starkt trots den nedgång som hela branschen i övrigt drabbats av det senaste halvåret. Även om aktien precis har fallit 15 % från toppen så verkar den stå emot rätt bra även nu när hela börsen har fallit. Detta kan förstås ändras på samma sätt som varit fallet för övriga bolag, inte minst när Q4 har ett svårt jämförelsetal och minsta svaghet i rapporten säkert kan sänka aktien.

På sikt måste man dock se Kambi som en potentiell dubblade eller ännu bättre. Jag har studerat den amerikanska marknadens utveckling mycket noggrant sedan domslutet i maj och tycker inte att särskilt många har riktigt förstått potentialen. Även om Kambi förstås kommer att möta mer konkurrens på denna marknad så kommer potentialen att vara enorm och man behöver förstås inte ta några 70 % av omsättningen i de nya staterna för att på sikt dubbla eller tre dubbla sin totala omsättning. USA är sporttokigt och väldigt många kommer att vilja spela på de matcher de ser. Om Kambi håller emot väl när konkurrenterna kommer, både i USA och på övriga marknader, så är potentialen svindlande på sikt.

Jag har börjat köpa aktien i ännu begränsad omfattning sedan den gick under 200 kr och kommer troligen att fortsätta öka, framförallt om de går ner ytterligare. Vi kan absolut få en nedgång på 25 % från dagens nivå men som med alla mina rekar så är tanken att äga aktien i flera år om inte utsikterna förändras till det sämre.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto