Home > The Value Investor v.49 Naturligtvis stiger börsen

The Value Investor v.49 Naturligtvis stiger börsen

Denna vecka har det varit i alla fall lite oroligt på börsen till följd av alla handelsbråk men under detta år har börsen som bekant gått mycket starkt. Detta efter att i slutet av förra året ha fallit rejält på oro för konjunkturen m.m. Ett återkommande tema i finansmedia under året har dock varit ett nästan hundraprocentigt fokus på konjunkturutsikterna och bolagsvinsternas utveckling. När dessa har varit fortsatt osäkra så har förvåningen varit stor över att börsen kunnat stiga så mycket. Denna förvåning är lite svårt att förstå tycker jag.

 

Jag tror att många bedömare, men dock inte marknaden som helhet, missförstår räntans stora betydelse för värderingen av egentligen vad som helst. Räntan är förstås priset på pengar men det känns som om vissa missar att detta betyder att räntan påverkar priset på allting som man kan köpa med pengar. Däribland förstås aktier. Då ska man nog inte bli så förvånad om den låga räntan och framförallt de alltmer samstämmiga förväntningarna om att räntan kommer att förbli låg ger bränsle åt börsen.

Värdet på en aktie/ett företag (samt en obligation, ett skuldebrev osv) vid en given tidpunkt är summan av alla kommande fria kassaflöden diskonterat till nuvärde. Dels är det alltså framtida vinster som avgör värdet som marknaden ska sätta på aktien och dels är det vilken ränta man ska diskontera dessa kommande vinster till. Är räntan hög och tror man att den kommer att fortsätta vara hög så blir förstås framtida vinster mindre värda än om man tror att den kommer att vara lägre. En hög ränta ger förstås negativ ränta på ränta-effekt på alla framtida vinster.

Ingen missar väl att räntenivån påverkar t.ex. bostadspriserna. Om räntan är 5 % är finansieringskostnaden förstås fem gånger högre för bostadsköparen än om den vore 1 %. Detta gör att bostadsköparna är beredda att betala betydligt mer för sin tilltänkta bostad. Eftersom man kommer att betala ränta på under mycket lång tid för bostaden sannolikt, hela tiden man bor där, och skulle man dessutom känna sig säker på att räntan kommer att förbli låg så är man förstås benägen att betala ännu mer. Detta gör att marknadsvärdet på en bostad stiger om räntan sjunker. Precis som med aktier.

Naturligtvis kan man diskutera vilken ränta som ska användas men man kan inte tänka bort den matematiska sanningen. Om vi använder den svenska tioåriga statsobligationsräntan (ovan) som en indikation över marknadens förväntningar på framtida ränta så är det förstås tydligt att dessa förväntningar under lång tid och justerats nedåt. Marknaden tror alltså idag att räntan kommer att vara historiskt låg under många år framöver.

I slutet av 2018 (ovan) trodde dock marknaden generellt att trenden skulle brytas. Många centralbanker talade om att deras normativa räntor skulle höjas snart och aktiemarknaden lyssnade. Vi fick en brutal nedgång som bröts först på annandagen. Sedan dessa har förväntningarna åter skruvats ned rejält och föga förvånande har börsen rusat under hela året.

Naturligtvis har denna utveckling även stötts av att de tidigare förväntningarna på en kommande lågkonjunktur nu också har sänkts och bolagsvinsterna fortsatt att övertyga. Vad som påverkat mest är svårt att säga men denna totala fixering vid konjunkturutsikter och vinster är inte lyckad.

Räntan är och förblir en viktig komponent. Att denna ofta saknas märks även vid diskussioner om PE-talet idag. Det är helt absurt att inte ta med räntan i en sådan diskussion, faktiskt lika absurt som om man skulle bortse från företagens vinstutsikter.

Börsen är fortfarande lågt värderad om dagens räntor är långsiktigt hållbara. Många väljer att se rapporter om att handelskonflikten mellan USA och Kina håller på att lösas som ett bränsle för börsen. Kanske bör man istället se konflikten som det som håller tillbaka uppgången.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto