Home > The Value Investor v.52 Tankar om 2018 och 2019 (1/2)

The Value Investor v.52 Tankar om 2018 och 2019 (1/2)

För tydlighets skull vill jag poängtera att ingenting jag skriver ska ses som rådgivning att köpa eller sälja någon specifik aktie. Det är kommentarer om vad jag tror, baserat på erfarenhet och analys av företagen och marknaden, är sannolika framtida utfall.

—————

År 2018 började i dur och slutade i moll. För de bolag som jag har skrivit om var dock utvecklingen i verksamheten i de flesta fall bättre än vad kursutvecklingen vill ge sken av.

Jag trodde att den överlag starka omsättnings- och vinstökningarna i bolagen i den svenska ”gamblingsektorn” och den kommande liberaliseringen av den svenska marknaden skulle ge ett starkt momentum under året. Istället fick vi osäkerhet och lägre multiplar.

Evolution Gaming började året med att göra marknaden besviken med sänkta marginaler pga investeringar men under året stärktes marginalerna och omsättning och vinst rusade på  men aktien som i somras handlades över 720 är ned 10 % i år.  (Länk till mitt besök hos EVO i Riga här.)

 

Jag tror att EVO:s marginal kommer att fortsätta stärkas med skalfördelarna från den mycket stora expansionen i Tiblisi och i Kanada och New Jersey. Viss press kan dock komma senare under 2019 med utbyggnaden på Malta men troligen kommer det inte att tynga lika mycket som Tiblisi gjorde och kompenseras nu av en betydligt större total verksamhet. Omsättning och vinst tror jag kommer att övertyga under 2019 och förhoppningsvis kommer marknaden att få större förtroende för bolagets affär.

Catena Media utvecklades mycket starkt under året och har utan tvekan dragit en av vinstlotterna vid legaliseringen av den amerikanska sportspelsmarknaden men medan oron för skuldsättningen verkar ha avtagit så räcker det fortfarande med ett svagare kvartal (detta år Q2) och en insiderförsäljning för att sänka aktien. Aktien är ned några procent på året.

Catenas 2019 kommer sannolikt att påverkas starkt av USA. Det går inte att missa ledningens stora entusiasm för utvecklingen. Både deras stora försprång på denna geografiska marknad och det faktum att  legaliseringsvågen drar fram i hög fart gör att jag tror på ett fint 2019 för CTM. (Länk till mitt besök his dem på Malta här.)

Årets besvikelse var utan tvekan LeoVegas som trots väldigt stark kundanskaffning och -lojalitet, f.ö. det som drog mig till aktien, råkat på regulatoriska problem i Storbritannien och vars kurs mer än halverats. Verksamheten tuffar dock på och bolaget är en uppköpskandidat utan tvekan. Jag har dock sålt nästan hela mitt innehav.

Ett högst verkligt uppköpsobjekt är Cherry som uppfyllt alla mina förhoppningar vad gäller utvecklingen även om utvecklingen varit ojämn och VD fick avgå på insidermisstankar. Alla ägare går med vinst på budet och bör inte klaga, men visst vet köparna vad de gör här och det är ett fint bolag som nu försvinner. Jag sålde mina kvarvarande aktier efter budet.

Kambi som jag nyligen började bevaka kommer precis som Catena utan tvekan att tjäna betydligt mer på USA under nästa år. Jag tror också att de kommer att kunna fortsätta expandera på övriga marknader, bl.a. den avreglerade svenska.

 

För att avsluta med ett par icke-spelrelaterade case jag har skrivit om känns det värt att nämna att fina Storytel (+30 % i år trots höstens stora nedgång) tuffar på riktigt bra även om verksamheten pga den höga expansionstakten går med förlust. Flera nya marknader har lagts till och prenumeranttillväxten är fortsatt väldigt fin. Viktigt att tänka på är att detta bolag kan växa i minst ett decennium till.

Detsamma gäller för Fortnox också som även det har övertygat under året med en stadig prenumeranttillväxt och en kursökning på runt 50 %. Jag äger dock inte aktien längre.

Slutligen vill jag nämna Volati som jag skrev ett negativt inlägg om. Något som jag inte har haft anledning att ändra efter Q3:an. Även om resultatet stärkts. Aktiens stadiga nedgång sedan juni 2017 tror jag kommer att fortsätta.

Fortsättning om en vecka med fler bolag som jag skrivit om under året, bl.a. Apple, LVMH, Netflix, H&M.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto