Home > The Value Investor v.8 En titt på Aspire Global

The Value Investor v.8 En titt på Aspire Global

En fördel med att Sverige har blivit den stora handelsplatsen för bettingrelaterade företag från när och fjärran är att vi som är intresserad av denna del av ekonomin har enkel tillgång till massor av intressanta, och vissa mindre intressanta…, bolag. Nästan allt fokus hamnar dock vanligen på stora bolag som Kindred, Betsson, Evolution Gaming och nu inflyttande GIG, men bland alla dussintals bolag som noterats senaste åren finns även några intressanta mindre spelare.

Ett bolag som är värt mer än en snabb titt är israeliska Aspire Global som jag såg en presentation av i höstas men inte har ägnat så mycket tid därefter. Aspire är ett utpräglat ”hackor och spadar-bolag” i sektorn. Enkelt uttryckt är affärsidén att ta hand om ”allt” åt den som vill starta en speloperatör. En tidning eller någon annan som har ett existerande eller nyskapat ”brand” kan alltså med Aspires hjälp skapa en speloperatör. På någon månad är man ”up and running”.

Aspire driver med andra ord alla delar av verksamheten och uppdragsgivaren ägnar sig åt marknadsföring. Erbjudandet innefattar kundregistrering, betalningshantering, regelefterlevnad, kundsupport, att hålla med egna och andra leverantörers casinospel, bingo, sportspelsodds, användargränssnitt osv. Man t.o.m. håller med licens på de reglerade marknader som kunden vill verka. Aspire är överhuvudtaget mycket tydligt fokuserat mot reglerade marknader, idag över 70 % av deras omsättning.

Bolaget har själva utvecklat sin plattform och framhåller föga förvånande denna som sin fördel mot konkurrensen. Man driver dessutom sin egen operatör, Karamba, som förutom förstås att tjäna pengar åt Aspire (idag knappa 40 % av omsättningen) agerar skyltfönster åt deras långt viktigare B2B-verksamhet. På Karamba kan man också testa nya tjänster innan de presenteras för kunderna.

Den adresserbara marknaden är de 30 % av marknaden som består av mindre bolag av vilka 80 % inte har egna plattformar. Denna andel av marknaden anser man vara rätt stabil då grundarna för bolag som köps upp av de större drakarna i regel startar nya bolag. Aspires kunder är dessutom generellt mindre än den kategori av operatörer som vanligen köps upp av storbolagen.

Fördelen för kunden är den uppenbara- att man inte behöver ägna sig åt den löpande verksamheten utan ”bara” att marknadsföra operatören. Aspire får som brukligt betalt genom en vinstdelning som tar hänsyn till spelskatter och marknadsföringskostnader. Man sitter på alla sätt i samma båt. Kunden kan dessutom snabbt och enkelt gå in i nya reglerade marknader där Aspire har licens

De har idag ett fyrtiotal kunder och totalt 60 ”brands”. Bolaget är tolv år gammalt men noterades på First North 2017. Man började som operatör inom casino, började sedan sälja plattformstjänsten och har det senaste året gått in i sportspel och bingo. Man har utvecklat runt 200 egna spel som Karamba och kunderna erbjuder idag och planerar att göra till ett tredje affärssegment.

Varför är Aspire Global potentiellt intressant att äga? Förutom att man uppenbarligen har en attraktiv tjänst som behåller de kunder man tecknar så är det enkla svaret värderingen. Aspire är billigt, väldigt billigt. Nästan märkligt billigt. Varför är det så? När man frågar personer insatta i bolaget får man ungefär samma svar- Aspire har en kort noterad historia, är ett israeliskt företag och verkar på en marknad där många tycks överskatta konkurrenstrycket.

Inget av detta är förstås något recept för att bli riktigt accepterad på den svenska börsen och kombinationen är än mindre lyckad. Det är rationellt att värdera bolag med kort historik lägre än andra, men Aspire har en tolvårig historik, dock inte i Sverige och vi har inte tillgång till hela den finansiella historiken. Att israeliska bolag värderas lägre är sant men absurt när man betänker att Israel idag är hem till väldigt många extremt framgångsrika techbolag och även om Israel är beläget i en orolig del av världen så påverkar detta inte ett företag som Aspire. En viss rabatt kommer säkerligen också från att man också är en operatör med allt vad det innebär av osäkerhet för vinst och omsättning. Därtill har, som Aspires VD nämnt ett antal gånger, den svenska marknaden ännu inte upptäckt bolaget.

 

Därtill verkar det inte som att marknaden har tagit till sig att att Aspire är mer eller mindre unika i sitt ”totalerbjudande”. I och med att man koncentrerar sig på den reglerade och ”snart reglerade” marknaden får man tillgång till nya kunder som skapas när marknader regleras. Precis som vi ser idag i Sverige vill mediebolag som kvällstidningar och tv-kanaler starta egen operatörsverksamhet när detta blir tillåtet efter en reglering. De har förstås ingen möjlighet att bygga de system som behövs och söka tillstånd själva utan de outsourcar detta till någon annan.

 

Finanserna

”Siffrorna” är väldigt starka sedan man för ungefär ett år sedan sköt iväg tillväxtmässigt (se nedan). Fjärde kvartalet ökade omsättningen med otroliga 72 % (B2B med 87 %), EBITDA 71 % med 20 % marginal och vinsten mer än tredubblades. Utvecklingen går snabbare än man tidigare hoppats varför Aspire i slutet av 2018 höjde  sitt officiella 2020-mål då man var på väg att nå det redan 2019. Man kommer att dela ut 1,27 kr.

Det är förstås B2B-delen som är den mer intressanta av bolaget två ben. Senaste kvartalet lanserades fem nya brands, man fick en ny kund och man har nu fyra operatörer som bedriver sportbook i Aspires regi. Jag väljer att fokusera nästan helt på denna del av bolaget då det är uppenbart att det är här som tillväxten finns både på översta och understa raden. Även om bolagets målsättning (förstås) är att växa båda benen så säger de att B2B är deras tillväxthopp.

En lite mer omfattande bild av bolagets utveckling kan Börsdata ge. Omsättningen har som synes tagit rejäl fart det senaste året men vinsten utvecklas inte lika starkt Q/Q. Dock måste man ha med i beräkningen att man det senaste kvartalet tog ett förvärv direkt över resultaträkningen(!). Om detta inte hade gjorts hade man landat närmare 0,12 euro per aktie eller 1,27 kr.

Om vi räknar väldigt enkelt på 4*1,27 så tjänar man i årstakt ungefär 5,10 kr idag. Lite märkligt med PE under 10 i förhållande till tillväxten och stabiliteten i verksamheten, dock ej unikt i denna sektor. EV/EBIT ligger runt 8. PEG blir mindre relevant med 0,03 eftersom man tredubblade vinsten, men även om vinsten ”bara” skulle stiga med 20 % blir den ju väldigt beskedliga 0,5.

Man ställde 2018 ut en obligation till 7 % ränta varför man idag har över 50 miljoner euro i kassakistan för förvärv. De säger sig vara mycket kräsna och har hittills avvaktat. Förvärv av en operatör skulle kunna bli marginalförstärkande för den förvärvade verksamheten eftersom man förstås skulle driva den i egen regi, något som förstås också stärker deras B2C-verksamhet idag.

Jag kan inte landa i någon annan slutsats än att vare sig dagens utveckling eller potentialen på något sätt är inräknad i kursen för Aspire. Fallhöjden är sannolikt begränsad på denna nivå även om tillväxten skulle hacka eller man skulle på sikt få mer konkurrens. Jag har börjat köpa aktier efter rapporten. Om allt går väl kan detta bli en kursraket de närmaste åren.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto