Home > The Value Investor v.9 Hernö Gins 2018

The Value Investor v.9 Hernö Gins 2018

I måndags var det dags för Hernö Gin att rapportera 2018, ett företag som vi på Tradingportalen bevakar som ett intressant nanocapbolag. Då Hernö under året gjort en liten nyemission för att bygga ett nytt besökscenter och värderingen då (37,50/aktie och PE 107) ansetts hög av många var det förstås upp till bevis för bolaget.

Det är svårt att säga annat än att man levererade enligt även högt ställda förväntningar. Omsättningen för helåret steg med 60 % och vinsten med 107 %. Det senare tack vare att rörelsemarginalen steg från 27 % till 34 %. Jag har intervjuat grundaren tillika VD Jon Hillgren (läs intervjun här) och kommer att göra en mer ingående analys här av bokslutet och vad jag tror vi kan vänta oss av 2019.

Försäljningen

Hernö har haft traditionen att diskutera försäljningen i antal flaskor och utvecklingen var onekligen god under 2018. Siffrorna är än mer imponerande om man vet att försäljningen hösten 2017 dopades en del av att Systembolaget tog in Hernös standardvariant London Dry i sitt ordinarie sortiment från den 1 december och förstås beställde onormala mängder för att fylla på butikslagren i 200 nya butiker. Försäljningen ökade från 107 000 flaskor till 180 000. (Som fotnot kan nämnas att därtill kommer en del småflaskor.)

I pengar räknat ökade försäljningen från 15,9 miljoner till 25,3 miljoner eller med 59 %. Där ingår ungefär en miljon i besöksverksamheten som inte redovisas separat. Om vi drar av för detta och 700 000 på fjolåret och delar med antalet flaskor får vi 2018 en genomsnittlig intäkt per flaska på 135 kr mot 142 kr i fjol Orsaken till denna nedgång per flaska är huvudsakligen det nya samarbetet med Altia som nu ansvarar för all försäljning i Norden och Baltikum och förstås har ett lägre pris än vad Hernö fick när de skötte detta själva.Den som tycker att 135 kr är lågt i förhållande till detaljhandelspriset måste tänka på att det utgår alkoholskatt 122 kr per halvliter och dessutom 25 % moms på 40-procentig sprit som säljs i Sverige.

Enligt VD har vissa utländska återförsäljare dessutom fått bättre priser för att de nu köper mer än förra året. Eftersom Altias övertagande var först från 1 september kommer snittpriset troligen att fortsätta ned en bit ytterligare i år men effekten bromsas av att Altias försäljning ju var under den klart starkaste perioden (slutet av hösten) 2018 och därmed täckte den in kanske halva årets total snarare än en tredjedel.

Som med alla andra liknande bolag lär tillväxten procentuellt att sjunka nu när bolaget är väletablerat på den svenska marknaden men ingen lär väl ha räknat med ständiga dubbleringar år för år. VD sade till mig att man bedömer att man landar på 35 miljoner i omsättning i år, dvs en ökning med fortfarande imponerande 40 %. Vägen dit är fortsatt penetration av exporten, inte minst ”travel retail” där man idag finns hos alla rederier och vissa gränsbutiker men har som mål att genom Altia bredda mot de stora flygplatserna (förstås) i Norden och med tiden övriga världen samt att fortsätta det hittills framgångsrika etablerandet av den alltmer medaljprydda ”Old Tom” hos Systembolaget.

Resultatet

De uppenbara skalfördelarna med en premiumprodukt med fina marginaler och ju mer man säljer kan arbeta mer effektivt visade sig i höjningen av bruttomarginalen från 27 % till 34 %. Vårens marginal stod stilla på 27 % (se min analys av första halvåret här) för att man anställt tre personer efter våren 2017 och jämförelsetalet blev mycket lågt men nu var höjningen av Personalkostnader ”bara” 38 % (4,2 till 5,8 miljoner) mot jobbiga +75 % i våras. Denna skillnad kommer troligen att försvinna i vår då alla tre anställda har varit inne i ett år, men VD flaggar för att man under 2019 kommer att anställa två personer för sin stora exportsatsning så denna kostnadspost kommer att fortsätta stiga ett tag till.

Det andra sänket i resultatrapporten var höjda råvarupriser (+91 % mot omsättningens +59 %) vilket enligt bolaget beror på att råspriten har stigit i pris p.g.a. den heta sommaren och att euron har stigit mot kronan. Eftersom den mesta försäljningen fortfarande sker i kronor så får man inte så mycket kompensation för de ökade råvarupriserna men i takt med alltmer exportförsäljning kommer förstås valutaeffekter på resultatet att minska rejält.

I övrigt ser kostnaderna bra ut tycker jag. Övriga externa kostnader (transport, logistik osv) ökade t.ex. endast 24 % vilket beror på att Altia som sagt tagit över den nordiska distributionen inklusive alla transporter och logistik. Denna kostnad kommer alltså att fortsätta gå ned i förhållande till försäljningen. Av- och nedskrivningarna ökade med 33 % till 690 000 kr pga investeringarna i den nya buteljeringslinan.

Då Hernö har en balansräkning som andra mindre bolag bara kan drömma om blir rörelseresultatet nästan på kronan samma som resultatet före skatt. Resultatet efter skatt landade på 6,6 miljoner vilket var lägre än de åtta miljoner jag hade hoppats på. Detta beror till stor del på råvarupriserna. Hade man haft samma ökning som försäljningen hade man tjänat 7,4 miljoner och försäljningsintäkterna minskade som sagt räknat per liter pga Altia-samarbetet.

En ökning av vinsten med 107 % när försäljningen ökar med 59 % och samtidigt som man anställt personal och drabbats av högre råvarupriser är dock väldigt starkt och minst sagt lovande inför framtiden då behovet av att öka personalen kommer att avta och råvaror, allt annat lika, förstås sjunker i pris ju mer man köper.

 

Balansräkningen

Hernös balansräkning är idag som sagt otroligt stark vilket inte minst visat sig i att soliditeten ökat från redan starka 67 % till 83 %. Företaget har liksom tidigare inga räntebärande skulder. Detta har man lyckats med både tack vare det allt starkare kassaflödet och det faktum att man gjort små nyemissioner 2014, 2017 och 2018 för att betala sina investeringar. Därtill har man fått bidrag, senast 2,6 miljoner, från regionen vilket sänker avskrivningarna flera år framåt.

Poster som jag tycker är värda att nämna är att Inventarier och verktyg har ökat med 76 % vilket enligt VD helt bero på den nya buteljeringslinan, se nedan. Lager med färdiga varor har ökat markant från 1,7 till 3,1 miljoner. Detta förklarar VD med att man håller ett betydligt större lager av flaskor, nu dessutom med tryckta etiketter vilket är dyrare än påklistrade, för att aldrig riskera att vara utan denna produkt som tydligen har lång ledtid i produktionen. Därtill kommer att man håller ett allt större färdiglager av ännu icke buteljerad färdig produkt, vilket syntes redan vid halvårsrapporten. Det är svårt att klaga på detta när försäljningen ökar så snabbt, man har ju dessutom ingen egentlig lagerrisk när man vet att man alltid kommer att kunna sälja allt man producerar.

Det som verkligen sticker ut i balansräkningen är att Kassa och bank på ett år har ökat från 2,6 till 11,5 miljoner tack vare det starka kassaflödet från verksamheten men även de fem miljoner man tog in vid nyemissionen. VD försvarar detta och den beskedliga utdelningen på 25 % av vinsten med att man kommer att behöva lägga ut flera miljoner under våren för färdigställandet av det nya besökscentret och kontoret. Detta kommer dock att dämpas en del av att man har det mesta av de 2,6 miljonerna i stöd ännu inte utbetalt till dem. Jon öppnar för att man i framtiden kommer att öka utdelningens andel av vinsten (i fjol 0,085 kr och nu 0,19 kr).

Detta liksom att det nu är slut med nyemissioner för att täcka expansionen är förstås väldigt lovande för aktieägarna framåt. Även om man tidigare flaggat att man kommer att behöva köpa en ytterligare panna inom ett par år så är denna kostnad bara en bråkdel av ett års kassaflöde.

2019

Hernös ledning har hittills haft en realistisk syn på framtiden och inte som många andra småbolagschefer lovat runt men hållit tunt. Detta är ett av skälen till att jag är fortsatt aktieägare då jag som alla andra tidigare haft dåliga erfarenheter av hybris hos ledningar. Jag tror att VD:s prognos är realistisk men den kommer förstås att kräva allt större framgångar för exporten.

Om man försöker blicka längre framåt så kommer man också mycket sannolikt att öka besöksnäringen med de nya faciliteterna. Jag tror överhuvudtaget att många fler skulle förstå vad Hernö Gin håller på att bygga upp om de fick höra historierna man har berättat för mig, t.ex. på vår aktieägarresa i höstas, om alla som flyger in från när och fjärran enkom för att komma på en ginprovning (”Simply the best place in the world to taste gin” som British Airlines tidning High Life skrev), alla tidningar som hör av sig om reportage, exklusiva barer världen runt som serverar Hernö och större investerare som kontaktar bolaget samt, förstås, alla priser.

Om man vill blicka längre fram så känns framtiden lovande för Hernö. Risker finns förstås som med all verksamhet och ledningen får hålla tungan rätt i mun för att fortsätta lyckas som hittills, men om man väl har etablerat sig som ett exklusivt och attraktivt spritmärke så har man därefter mycket gratis.

Det är bara att tänka på vad Vin & Sprit lyckades göra med Absolut Vodka. Det är svårt att tro att dagens ägare Pernod Ricard måste anstränga sig särskilt mycket idag för att sälja sin väletablerade produkt. Något som blir än mer otroligt när man tänker på att nästan all vodka till skillnad från gin smakar mer eller mindre identiskt.

Jag ska förstås inte jämföra Hernö med Absolut som är en ofattbar framgångssaga mer än till metoden men ett mycket näraliggande exempel är Hendrick’s Gin. Man kan tro att det är ett klassiskt märke, vilket tillverkaren förstås vill, men det skapades från ingenting 1999 av whiskybolaget William Grant & Sons.

Man gick helt enligt skolboken och skapade en historia, en vacker och iögonfallande flaska, en lite speciell tillverkningsprocess samt en specialgrej att den sades lämpa sig att dricka med en gurkskiva. Idag en kassako för bolaget genom att dess pris är nästan i klass med Hernös och många som tycker om gin har den som sitt eget märke, precis som jag själv innan jag hittade Hernö.

Alkoholdrycker är utpräglade livsstilsprodukter- se bara hur många har sin favoritwhisky, sitt champangemärke och nästan bara köper hem ett par ölmärken. Har man hittat ett märke man tycker om och som man känner reflekterar väl med vem man vill vara och inte minst synas inför andra att man är så håller man fast vid det länge. Hernö är redan idag ett sånt märke, framförallt i Sverige förstås, men man hör redan anekdotiska historier även från utlandet, och det är svårt att tro att detta inte kommer att öka med tiden. Även om Hernö har en lång väg kvar till att bli en ikonisk svenskt sprittillverkare så tyder det mesta på att man är på väg.

Nyemissionen (37,50 kr) vilken som sagt  handlades på PE 107 fick många i övrigt intresserade av bolaget att avstå. Framtiden får förstås utvisa vad som var rätt men den är efter årsrapporten PE 52 och aktien handlas idag runt 50 kr. Tidigare nyemissioner hade också PE över 100 men den 2017 (12,50 kr) motsvarar idag PE 17,6 och NE 2014 motsv. PE 4,6.

(Bolaget är fortfarande onoterat  och handlas genom privata affärer eller förmedlas genom Monitor Capital Markets, Tradingportalen har inget samarbete etc. med dem.)

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto