Home > Tidig åtstramning av Fed hotar återhämtning

Tidig åtstramning av Fed hotar återhämtning

Den amerikanska ekonomin är fortsatt hämmad av hög arbetslöshet och statliga utgiftsnedskärningar, och att strama åt penningpolitiken för tidigt skulle hota den ekonomiska återhämtningen.

Det sade Fed-chefen Ben Bernanke inför kongressens gemensamma ekonomiska utskott på onsdagen, enligt Bloomberg News.

”En för tidig åtstramning av penningpolitiken kan leda till att räntorna stiger temporärt, men det skulle också medföra en betydande risk för att den ekonomiska återhämtningen bromsas eller bryts, vilket leder till att inflationen faller ytterligare”, sade han och tillade att penningpolitiken erbjuder ”betydande fördelar”.

Han sade vidare att arbetsmarknaden har visat en ”viss förbättring”, men att arbetsmarknaden trots detta överlag är svag. Den ”höga arbetslösheten och undersysselsättningen är extraordinärt dyra”, enligt Fed-chefen.

”Inte bara innebär de svårigheter för de drabbade individerna och deras familjer, de förstör också ekonomins hela produktionspotential genom att försämra erodera arbetarnas kunskaper och – särskilt viktigt nu vid skolavslutningarna – hindra många unga människor från att få färdigheter och erfarenheter från en arbetsplats”, sade Ben Bernanke.

Han sade vidare att penningpolitiken förblir ackommoderande så länge som det behövs.

”Med arbetslösheten klart över normala nivåer och den dämpad inflation kräver vårt mandat om maximal sysselsättning och prisstabilitet en mycket ackommoderande policy”, sade han.

Han sade att inflationen väntas vara på eller under målet på 2 procent de kommande åren. Samtidigt som inflationen har varit under målet noterade dock Ben Bernanke inflationsförväntningarna på längre sikt har ”varit stabila” och fortsatt att ligga i de snäva intervall som de legat ett antal år.

Han sade också att Fed bevakar de eventuella finansiella obalanser som lågräntepolicyn kan resultera i och pekade på att en kostnad för policyn är att sparare får låg avkastning.

”FOMC erkänner nackdelarna med beständigt låga räntor och försöker aktivt nå ekonomiska förhållanden som är förenliga med uthålligt högre räntor. Tyvärr skulle den tillbaka dragen policyackommodation vid denna tidpunkt troligen inte leda till sådana förhållanden”, sade Fed-chefen.

Han sade att i övervägandena kring takten i tillgångsköpen kommer räntekommittén FOMC fortsatt att ”i ljuset av inkommande information utvärdera vilka framsteg som har gjorts för att nå målen”

Ben Bernanke sade också att en stram finanspolitik utgör en betydande broms för tillväxten under 2013, som penningpolitiken inte fullt ut kan kompensera.

Vid en utfrågning efter det inledande anförandet sade han att Fed kan komma att ”minska” tillgångslöpen vid något av de kommande räntemötena, Fed utvärderar fortsatt utvecklingen på arbetsmarknaden. Takten i tillgångsköpen avgörs av inkommande statistik, och Fed kan komma att både öka och minska takten i köpen. Ben Bernanke påpekade att marknaden kan följa inkommande statistik lika bra som Fed.

Han sade också att centralbanken ”vid någon tidpunkt” kommer att avsluta sitt program för tillgångsköp och att en neddragning av de kvantitativa lättnaderna kommer att vara det första steget mot en exit.

Om exitstrategin sade han att Fed ”kan komma att sälja eller inte sälja tillgångar” på sin balansräkning. Fed kan låta tillgångarna på balansräkningen löpa ut, snarare än att sälja dem. Att hålla tillgångarna till förfall kan vara ”tillräckligt” för att få Feds balansräkning att krympa till en mer normal storlek, enligt Ben Bernanke.

Vid frågestunden sade han också att inflationen ”om något” är lite låg och att det skulle vara bättre ”för oss alla” om finanspolitiken inte skulle vara lika åtstramande i närtid. Det är inte ansvarsfullt att för tillfället enbart fokusera på åtstramningar.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto