Home > Tillväxten i svensk ekonomi blir långsamt bättre

Tillväxten i svensk ekonomi blir långsamt bättre

Det skriver Nordea i sin konjunkturprognos som presenterades på tisdagen. Sveriges BNP väntas öka med 1,2 procent i år och öka med 1,8 procent nästa år.

I sin förra prognos, i juni, räknade Nordea med en BNP-tillväxt på 0,4 procent 2012 och 1,8 procent 2013.

Riksbankens reporänta väntas ligga på 1,00 procent i december i år och 1,50 procent i december 2013.

”Låg inflation, stigande arbetslöshet och risken för att kronan stärks ytterligare får Riksbanken att sänka reporäntan senare i år. Men köpstarka hushåll och den globala återhämtningen gör att Riksbanken börjar höja reporäntan igen i slutet av nästa år”, sade Annika Winsth, Nordeas chefekonom, i en kommentar.

Samtidigt tonar Nordea-ekonomerna ned kronans betydelse för såväl penningpolitiken, än så länge, som den svenska exportindustrin – viktigare för företagen är stark efterfrågan.

Torbjörn Isaksson, chefanalytiker på Nordea, konstaterade vid en pressträff att perioden med varaktigt låg inflation förlängs ytterligare i den nuvarande makromiljön och det gäller att vara vaksam på att inflationsförväntningarna inte sjunker än mer.

”Just nu tycker nog Riksbanken att de faktiskt gasar på rätt rejält med en styrränta på 1,50 procent”, sade han.

Liksom andra ekonomer uttryckte Torbjörn Isaksson skepsis mot SCB:s nationalräkenskaper för andra kvartalet och tror att BNP-siffran kan komma att revideras ned med så mycket som 1 procentenhet. Speciellt varuexporten och delar av industrin signalerar en trög utveckling.

Under andra halvåret väntas svag global efterfrågan dämpa tillväxten även i Sverige, med en svagare arbetsmarknad som följd. Nordeas prognos är att arbetslösheten för 2012 blir 7,7 procent, för att sedan stiga till 8,0 procent nästa år.

Samtidigt har hushållen det ”ganska väl förspänt” med en real disponibelinkomst som ökar med cirka 2 procent per år. En stabil bostadsmarknad väntas bidra till en ”hygglig” privatkonsumtion, tror Torbjörn Isaksson.

Enligt Annika Winsth kommer politik att vara i fokus den närmaste tiden – i euroområdet, USA och Kina, och det kommer att behövas stöd för att hålla igång ekonomierna.

Nordea räknar med att Spanien ber om stödköp från ECB under hösten och eventuellt följer även Italien efter. Här skulle det i så fall handla om att den nuvarande teknokratregeringen vill ”låsa in” politiken för att de strukturförändringar som inletts ska fullföljas.

Euron är här för att stanna, vilket ECB-chefen Mario Draghi gjorde klart i somras, enligt chefekonomen, som räknar med att det blir tillväxt i eurozonen från och med nästa år.

Beträffande USA tror Nordea att det i och med valet finns en risk för en trög process som påverkar ekonomin negativt. Bedömningen är att Federal Reserve kommer att förlänga sitt åtagande att hålla räntorna låga länge, men börja höja under 2014 och sedan följer Europeiska centralbanken efter ett halvår senare.

Banken är förhållandevis optimistisk om Kina och tror att regionala ledare kommer att bidra till att hålla tillväxten uppe, som ett sätt att bli omvalda i det pågående skiftet bland politiska ledare på alla nivåer i landet.

”Det finns kapital därute, men vad som saknas är förtroende”, sade Annika Winsth.

Prognoser (årlig procentuell förändring respektive procent) 	

            2012 2013 		
BNP           1,2  1,8 		
KPI           1,2  1,2 		
Öppen arbetslöshet    7,7  8,0 		
Privat konsumtion    1,7  2,0 		

Närmast föregående prognos (juni 2011) 	

            2012 2013 		
BNP           0,4  1,8 		
KPI           1,3  1,6 		
Öppen arbetslöshet    7,7  8,0 		
Privat konsumtion    1,4  1,7

 

Av: Direkt

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.