Home > Tillväxtriskerna väger på nedsidan

Tillväxtriskerna väger på nedsidan

Det sade ECB-chefen Mario Draghi vid en presskonferens på torsdagen.

Återhämtningen i ekonomin väntas ske gradvis, men momentum dämpas av flera faktorer. Däribland skuldoron, anpassning av balansräkningar och högre arbetslöshet.

Riskerna mot tillväxten fortsätter att väga över på nedsidan, och kommer från finansoron, eventuell spillover på realekonomin och högre energipriser på medellång sikt.

Han sade också att förhöjd osäkerhet tynger på förtroendet i euroområdet, och att tillväxten fortsätter att vara svag.

Pristrycket väntas bli måttligt framöver, med väl förankrade inflationsförväntningar. Inflationsriskerna är i stort sett balanserade. Uppåtrisker kommer från indirekta skatter och nedåtrisker från en svagare tillväxt.

Inflationen kommer sannolikt att sjunka ytterligare under i år. Nästa år väntas inflationen sjunka under 2 procent, och kanske kan det ske tidigare. ECB ser inget tecken på deflation i något land.

Han definierar deflation som ett utdraget fall i prisnivån som är så kraftigt att det tar bort förankringen för inflationsförväntningarna, och finns över flera länder och branscher, och ska inte blandas ihop med prisnedgångar inom enstaka sektorer som kan vara bra priskorrigeringar.

Han konstaterade att ECB nu ser en försvagning i hela euroområdet som inte har setts förut, och att det är avgörande att bankerna fortsätter att stärka sin motståndskraft.

Vidare konstaterade han att kreditflödena är svaga och att riskaversion är en av anledningarna till att bankutlåningen är begränsad.

Transmissionsmekanismen skiljer på sig i olika länder på grund av nationell faktorer. Det är i huvudsak bristande efterfrågan som ligger bakom den låga utlåningen.

Av: Direkt

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.