Home > Tjänste-PMI och sysselsättning från ADP på onsdagen

Tjänste-PMI och sysselsättning från ADP på onsdagen

Redan under natten kom HSBC:s inköpchefsindex för tjänstesektorn i Kina, som sjönk till 52,1 i november från 53,5 i oktober.

Klockan 8.30 är det dags för svenska tjänste-PMI från Silf/Swedbank, som enligt SME Direkts enkät väntas ha sjunkit till 48,2 i november från 50,3 i oktober, och därmed fortsatt att pendla runt 50-strecket, som traditionellt utgör skiljelinjen för tillväxt.

För svensk del kommer också SCB:s partisympatiundersökning och Arbetsförmedlingen presenterar sin prognos över arbetsmarknaden 2013-2014.

Just före klockan 10.00 kommer inköpschefsindex för tjänstesektorn i euroområdet, som väntas ha sjunkit till 45,7 i november från 46,0 i oktober, i linje med den preliminära statistiken. Det samlade inköpschefsindexet väntas ha stigit marginellt till 45,8 från 45,7. Industri-PMI i euroområdet steg enlig definitiv statistik till 46,2 i november från 45,4 i oktober.

Från euroområdet kommer dessutom klockan 11.00 statistik över detaljhandelns utveckling i oktober.

På den amerikanska agendan står en hel del intressant statistik, förutom tjänste-PMI och sysselsättning från ADP, även industriorder samt produktivitet och arbetskraftskostnader,

ADP:s statistik, klockan 14.15, väntas visa att sysselsättningen i privat sektor steg med 125.000 personer i USA i november, enligt Bloomberg News prognosenkät. I fredagens officiella sysselsättningsrapport väntas sysselsättningen totalt ha stigit med 87.000 personer och ökat med 93.000 i privat sektor.

I oktober steg sysselsättningen med 158.000 personer, enligt ADP, men nu väntas alltså en viss inbromsning till följd av stormen Sandy. Att stormen har haft en negativ påverkan på sysselsättningen är analytikerna eniga om, den stora frågan är exakt hur stor effekten är.

Klockan 14.30 kommer definitiv statistik över produktivitet och arbetskraftskostnader under det tredje kvartalet, väntat +2,8 respektive -1,0 procent.

Klockan 16.00 kommer tjänste-PMI, som väntas visa en nedgång till 53,5 i november från 54,2 i oktober, enligt Bloomberg News enkät.

”Sandy har troligen tyngt indexet”, skrev Credit Suisse i ett marknadsbrev.

I måndags kom statistik som visade att industri-ISM sjönk oväntat mycket i november.

Industrins orderingång, klockan 16.00, väntas ha varit oförändrad i oktober efter en uppgång med 4,8 procent i september.

SEB påpekar att orderingången är volatil och de tror skälva att företagen oroas av budgetstupet och därför avvaktar med större investeringar.

Dagens avrundas med att Nya Zeelands centralbank lämnar räntebesked klockan 21.00. Analytikerna räknar med att styrräntan lämnas oförändrad till 2,50 procent.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto