Home > Tjänste-PMI sjönk till 50,8 i augusti

Tjänste-PMI sjönk till 50,8 i augusti

Indexet är en sammanställning av bedömningen bland drygt 200 inköpschefer i tjänstesektorn vad gäller den ekonomiska utvecklingen och presenteras av Swedbank och Silf, organisationen för inköp och logistik.

Enligt Silf/Swedbank reducerades därmed uppgången under juli månad något. Förändringar under sommarmånaderna ska dock tolkas med en viss försiktighet, och ytterligare observationer behövs för att fastställa riktningen i tjänstekonjunkturen.

”Samtliga delindex i PMI-tjänster, förutom leverantörernas leveranstider, minskade i augusti. Det största negativa bidraget stod orderingången för, men även index för affärsvolymen sjönk. Trots nedgången befann sig alla delindex, bortsett från sysselsättningen, över 50-strecket, det vill säga inom tillväxtzonen”, skrev Swedbank.

Silf/Swedbank använder det säsongsrensade indexet som det officiellt redovisade. Icke säsongsrensat steg indexet till 52,3 i augusti från 51,2 föregående månad.

Silf/Swedbanks Inköpschefsindex tjänstesektorn, säsongsrensat.

              aug   juli    aug -11  		
Totalindex (PMI)      50,8   54,8     53,6

(Delindex i PMI)

Affärsvolym        55,0   57,7     53,5		
Leveranstid        50,0   49,2     55,0		
Nya order         52,2   57,4     53,2		
Sysselsättning       44,0   52,0     52,6

(Nyckeltal utanför PMI)

Orderstock         50,8   55,9     49,2		
Rå/insatsvarupriser    51,2   49,5     55,1		
Plan affärsvolym (6 mån)  56,3   56,1     59,8

Av: Direkt

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.