Home > Tjur- eller björnmarknad – varför dominerar tjurmarknader?

Tjur- eller björnmarknad – varför dominerar tjurmarknader?

Ett av de mest intressanta utlåtandena på sistone kom från Janet Yellen, tidigare ordförande på Fed och nuvarande finansminister i USA. Hon skrev på Twitter att varje lågkonjunktur (5 totalt) hon har upplevt sedan hon började studera ekonomi år 1968 har skiljt sig från varandra.

Detta är en intressant poäng då lågkonjunkturer leder till björnmarknader, men av olika anledningar. Samma sak gäller dock även för tjurmarknaden. Investerare bör därmed studera björnmarknader och vägen ut ur korrigeringen för att sen kunna rida den kommande tjurmarknaden.

Vad definierar en tjur- respektive björnmarknad?

Marknaden definition av en tjur- respektive björnmarknad är en 20% nedgång/vändning från höga respektive låga nivåer. Exempelvis innebar pandemin 2020 den snabbaste nedgången på 20% i aktiemarknadens historia. Kortfattat drabbades aktiemarknadens deltagare av panik, och marknaden föll betydligt mer än 20%.

Att hålla under sådana perioder är svårt. En analys av århundradet och den tid marknaden har befunnit sig i tjur- respektive björnmarknader visar dock att tjurmarknader i regel dominerar.

Med andra ord har tjurmarknader hållit längre än björnmarknader. Om man dessutom adderar kompoundering på återinvesterad utdelning, förmågan att hålla positionen och investeringen även under panikartad utförsäljning visar det sig att det lönar sig.

Så varför säljer folk? Svaret kommer från hur snabbt marknaden minskar. Paniksäljande leder till snabba nedgångar, så om de som blankar har rätt tjänar de mer på en nedgång än på en uppgång.

Efter härdsmältan på aktiemarknaden 2020 följde den snabbaste övergången från en björnmarknad till en tjurmarknad i historien. Sedan dess har aktiemarknadsindexen i USA, och i stora delar av den avancerade världen, nått nya höjder.

Detta kommer sannolikt fortsätta. Delar av det stödpaket på 1,9 biljoner dollar som skickades ut till befolkningen i USA, och över 60% av de som tillfrågades hur de skulle spendera stödet på 1 400 dollar svarade att de antingen skulle spara det eller investera det.

Oavsett hur man ser på det kommer stora delar av detta stödpaket hamna på aktiemarknaden. En stigande aktiemarknad är en ledande ekonomisk indikator, då den bidrar till en stigande förmögenhetseffekt.

Detta i sin tur hjälper den ekonomiska aktiviteten. Om man jämför tjur- och björnmarknader tar därmed tjurmarknader längre tid på sig, och är mer lönsamma än björnmarknader.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto