Home > Tjurartade rekord sätts av traders med små optioner

Tjurartade rekord sätts av traders med små optioner

De amerikanska aktiemarknaderna ligger fortfarande nära rekordhöga nivåer då pengar fortsätter att flöda in i aktier, trots de otroligt höga värderingarna. Vissa mätvärden på dessa marknader är bortom allt förnuft, och ändå fortsätter investerare att köpa.

Det finns alltid en ursäkt att köpa ett företags aktier. En traditionell analys går ut på att diskontera framtida kassaflöde för att nå det sanna, inneboende värdet som ett företag har. Denna metod är en del av grundkursen i ekonomi, men pandemin år 2020 har fått denna grundkurs att sluta fungera.

När man investerar på aktiemarknaden bör man betänka två risker – makro och mikro. Mikro handlar om risken för att ett företag ska sluta bli relevant. Med andra ord tolkar man finansiella rapporter för att hitta ett sätt att diversifiera bort mikrorisken. På makronivån blir det lite mer komplicerat på grund av externa faktorer som kan driva priserna upp eller ner. Betänk slutet på 2020 och vad vi har framför oss – Brexit, EU-budgeten, en ny president i USA bara för att nämna ett par faktorer.

Att använda optioner

Optioner är derivat, det vill säga kontrakt som ger tradern rätt, men inte kravet, att köpa eller sälja en underliggande tillgång när kontraktet löper ut.

De grundläggande principerna i optiontrading är att tradern drar nytta på om priset på den underliggande tillgången stiger när man köper en ”call-option”. När man köper ”put-optioner” förväntar sig tradern att marknaden ska sjunka.

Föreställ dig att du tror att aktiemarknaden ska stiga. Oavsett de starka resultaten under året tror du ändå att det finns utrymme att växa. Men samtidigt är du rädd för de makrorisker som vi nämnde tidigare, eller andra risker, så du vill skydda din investering. En möjlighet då är att köpa ”put-optioner”.

Genom att göra det, och om marknaden sjunker, så vinner ”put-optionerna”, och därmed reduceras de potentiella förlusterna. Om marknaden å andra sidan ligger högre när ”put-optionerna” löper ut kan tradern förlora det betalda priset för optionen men vinna på den allmänna aktiemarknadsportföljen.

Detta är en grundläggande strategi, men optioner är fortfarande ett komplext ämne. Traders som använder små optioner sätter just nu rekord på marknaden. Detta räknas ut genom att dra av netto på korta positioner (säljcalls plus köpputs) från netto på långa positioner (köpcalls plus säljputs).

Om resultatet är positivt är marknaden lång eller tjurartad. Ju större skillnaden är desto mer utsträckt är marknaden. Just nu har lång positionering nått nya rekord.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.