Home > TOBII: Eye-tracking i väldigt tidigt skede i smartphones.

TOBII: Eye-tracking i väldigt tidigt skede i smartphones.

Tobii presenterade i fredags Huawei som den första kunden till bolaget inom eye-tracking för smarta telefoner.

”Eye-tracking som teknologi inom smartphone-området är fortfarande i en tidig fas generellt. Jag tror att det kommer att krävas arbete, tid och investeringar för att göra eye-tracking till ett brett fenomen inom det här området. På lång sikt finns det naturligtvis en jättespännande potential”, säger Tobiis vd Henrik Eskilsson till Nyhetsbyrån Direkt.

Tobii genomför för närvarande nyemission som väntas inbringa en total emissionslikvid om cirka 458 miljoner kronor före emissionskostnader. En stor del av likviden från emissionen ska användas till forsknings och utvecklingsändamål.

”I storleksordningen 150 miljoner har vi som ambition att investera i smartphone-området och 150 miljoner inom virtual reality-området inom de kommande tre åren. Det där är mestadels forskning och utveckling, men även en del försäljnings- och marknadsresurser”, säger Henrik Eskilsson.

Tobiis order från Huawei rör sig om mjukvara i form av Eyecore-algoritmer, dock inte med någon specifik hårdvara från Tobii i just denna affär.

”Vår intäkt per enhet är typiskt sett väsentligt lägre än i affärer där vi levererar både algoritmer och hårdvarukomponenter”, säger Henrik Eskilsson.

Huaweis smartphone Honor Magic är en premiumprodukt i det högre prissegmentet. Huaweis smartphone kommer att släppas till försäljning den 23 december i Kina, som är det enskilt största landet för smartphones.

TOBII: Eye-tracking i väldigt tidigt skede i smartphones.

 

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto