Home > Topp 3 investeringsteman att titta på 2022

Topp 3 investeringsteman att titta på 2022

Investeringsteman att titta på 2022: centralbanker kan tolerera högre inflation, den gröna omställningen och hausseartade TIPS.

Med bara två handelsdagar kvar på året har investerare redan lagt sina planer för 2022. Med så många variabler att ta hänsyn till på grund av covid-19-pandemin är planering svårare än vad den brukade vara.

Pandemin har drabbat ekonomierna på det norra halvklotet igen. När vintern väl har lagt sig, ökade infektionsfrekvensen när människor tillbringar mer tid inomhus, och en ny variant, kallad omicron, sprider sig snabbare än de tidigare.

Ändå, pandemi eller inte, går världen framåt, och finansmarknadsaktörer förbereder sig för ett nytt år med covid. Och, med största sannolikhet, med högre inflation.

Här är de tre bästa investeringsteman att titta på 2022: centralbanker kan tolerera högre inflation, den gröna omställningen och hausseartade TIPS.

Centralbanker kan tolerera högre inflation

En av överraskningarna under den sista delen av handelsåret var att Federal Reserve i USA medgav att inflationen inte längre är "övergående". Inflationstrycket har breddats i de två stora ekonomierna i världen, USA och euroområdet.

Medan Fed förväntas höja räntorna nästa år, har ECB ingen brådska att göra det, trots faktumet att inflationen är mycket högre än målet. Med andra ord kommer centralbankerna att tolerera högre inflation och marknadsaktörerna måste anpassa sina strategier därefter.

Den gröna omställningen

Utvecklade länder har intensifierat sina ansträngningar för att uppfylla målen för nettonollutsläpp. Som sådan övervakas den gröna omställningen noga eftersom den ses som en decennier lång utbudschock.

Saker och ting har redan börjat röra på sig. I Europa har Spanien precis fått 10 miljarder euro från nästa generations EU-fonder och en stor del av beloppet går till att utveckla och stödja gröna projekt.

Hausse TIPS

TIPS är inflationsskyddade statsobligationer som är utformade för att ge skydd mot inflation. På grund av högre inflationsförväntningar på medellång sikt kommer flödena till TIPS sannolikt att accelerera åtminstone under första delen av året.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto